Su kaçağı Neden Olur, Su Kaçağı Nasıl Bulunur, Kesin Çözümü Nedir ?

Su kaçağı Neden Olur, Su Kaçağı Nasıl Bulunur, Su Kaçağının Kesin Çözümü Nedir

       Su kaçakları ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Çok sayıda bodrum katı, zemin katı, iş yerlerini su kaçaklarından kurtardık. Ancak bizim burada anlatacağımız su kaçağı üst katlardaki lavabo giderinden yâda pimaş borularda oluşan tıkanma ve arızalardan dolayı meydana gelen su kaçakları değildir. Bizim anlatacağımız konu alt katlar, yani bodrum, zemin kat, giriş kat, bahçe katlarında oluşan su kaçaklarıdır. Çözülmesi zor olan su kaçakları bu katlarda meydana gelir. Çünkü bu katlar toprağın altından kaldığı için su kaçağının görülmesi ve tespit edilmesi çok zor olmaktadır.  Termal kameralar ve su kaçak cihazları daha çok üst katlarda sağlıklı sonuçlar vermektedir.  Su kaçağının neden olduğunu neden kaynaklandığını nasıl bulunduğunu ve çözümünün ne olduğuna geçmeden önce su kaçağın olduğu nasıl anlaşılır biraz ondan bahşetmek istiyorum.

     Yukarıda belirttiğimiz gibi bodrum ve zemin katlarda meydana gelen su kaçakları toprağın altında olduğu için tespiti ve çözümü biraz zor olmaktadır. Bazen su kaçakları su sızıntıları ve ıslanmalar şeklinde gözle görülebiliyorken bazıları da bu şekilde gözle görülmez. Hatta çoğu kimse binanın yada evin tabanında bulunan su kaçağının farkına bile varamaz. Ne zamanki su kaçağı artık binanın tabanından yada yalıtımlı ise toprak altında kalan kısmı için söylüyorum duvarlarından çıkmaya başladı işte o zaman fark eder. 

Su Kaçağı Nasıl Anlaşılır

     Su kaçaklarının bir kısmı gözle görülür, bir kısmı ise gözle görülmediği halde bazı işaret ve emarelerden anlaşılır Binaların ve evlerin bodrum ve zemin katlarında, tabanında, zemininde, duvarlarında meydana gelen;  yumuşama ve ıslanmalar, nem ve rutubet, küflenmeler, koyu renge doğru renk değiştirmeler, dökülmeler, kopmalar, yosun rengine benzeyecek şekilde yeşillenmeler, ağır ve pis kokular su kaçağının olduğunun işaretidir.

Su Kaçağı Neden Olur? Su Kaçağı Nasıl Bulunur

Su kaçakların neden olduğunun, neden kaynaklandığını, nasıl oluştuğunu ne şekilde çözüme kavuştuğunu dört ana başlıkta ele alacağız.

 1. Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular.
 2. İptal olmuş kanallardan, rögarlardan ve tuvalet giderlerinden gelen kaçak sular.
 3. Yağmur sularından kaynaklana kaçak sular.
 4. Taban suyundan kaynaklanan kaçak sular.

Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular

   Bodrum katında binanın zemininde oluşan su kaçakları pis su gideri tesisatından kaynaklanabilir. Pis Su, Atık Su, Tuvalet Gideri yâda başka bir ifadeyle Kanalizasyon gideri tesisatında boruların Hasar görmesinden, kırılmasından ve çatlamasından dolayı olabilir.

Kanalizasyon tesisatı borularında su kaçağının olmasının sebebi nedir?

     Birincisi:Kullanılan malzeme:  kanalizasyon tesisatında Eskiden küng denilen beton borular kullanılıyordu. Zamanla bu beton borularda çökme ve kırılmalar olmaktadır. Küngler yani beton boruların uzunluğu bir metredir,  birer metre uzunluğunda döşenir. Bu borular meyil verilerek döşenir ve conta kullanılmaz(eskiden kullanılmazdı). Zaman içerisinde borulardaki çökme eklem yerlerinde su sızıntılarına, su sızıntıları da boruların daha fazla çökmesine neden olur. Bu şekilde Çökme ve su sızıntısı birbirinin tetiklemesi ve künglerde kırılmalar ve sapmalar su kaçağını daha da artırır.  İkincisi: Kanalizasyon tesisatında kullanılan pimaş borularda ve korige borularda çok bariz bir usta hatası olmadıkça su kaçağı meydana gelmez.

Su Kaçağının Lağım Gideri Tesisatından Geldiği Nasıl Anlaşılır

    Lağım Giderinden gelen suyu anlamanın yolu kokusu ve rengidir.  Lağım giderinden gelen kaçak su koku yapar. Lağım kokusuna benzeyen ağır kokular hissedilir.   Rengi de temiz sularda ve yağmursularında olduğu gibi berrak değildir.

Kanalizasyon Giderinden Gelen Kaçak Su Nasıl Tespit Edilir?

    Burada öncelikle kaçak su binanın kendi kanalizasyon giderinden mi geliyor yoksa çevre binadan mı geliyor onu anlamak lazım. Yapılan kontrol ve incelemeden sonra kaçak suyun yan binadan yâda çevre binalardan geldiği anlaşılırsa çevre binaların kanalizasyon tesisatını kontrol etmek gerekir.

İptal olmuş kanallardan, rögarlardan ve tuvalet giderlerinden gelen kaçak sular

    Bu durum en fazla eski yerleşim yerlerinde görülür. İstanbul’a Avrupa Yakasında özellikle Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş’ta Anadolu Yakasında Kadıköy ve Üsküdar’da sıklıkla rastlanır. Geçmişi oldukça eskilere dayanan yerleşim yerlerinde önceki medeniyetlerden kalan kanallar, Osmanlı devletinden kalma kanallar, fosseptikler, lağım çukurları ile sıkça karşılaşıyoruz.

 Eski Yerleşim yerlerinde, eski evlerde su kaçağı neden olur?

     -Eski yerleşim yerlerinde bulunan binalarda yapılan tadilatlar

      -Eski Logarların iptali

Eski yerleşim yerlerinde bulunan binalarda yapılan tadilatlar

      Eski binalarda gerek genel tadilat olsun, gerekse sadece kanalizasyon giderinde yapılan tadilatlarda yapılan ihmaller su kaçaklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım yeni bir bina yapılıyor, temel kazısı yapılıyor, kazı ile ortaya çıkan ve kazı çukurunda ayan beyan net görülen eski bir kanal gideri ortaya çıkıyor. Bu giderin tamamen iptal edilmesi gerekirken toprak ile kapatılıyor. Bu tür durumda yapılabiliyorsa nereye gittiğine bakılmalı ve içerisi betonla doldurulmalıdır. Yine kanalizasyon giderinde meydana gelen bir tıkanıklık yada arızadan dolayı binada çalışma yapan tesisatçı eski tesisat giderini iptal ediyor ve yeni güzergahtan yeni borular ile kanalizasyon giderini yeniden yapıyor. Ancak eski giderin üzerin sadece kapatıyor ve tamamen iptal etmiyor. Tamamen iptal edilmeyen kanallar ve giderler çevrede bulunan taban sularını, atıksu tesisatı sularını ve yağmur sularını taşımaya devam ediyor. Bu kanallardan giden sular ya aynı binanın tabanından çıkıyor, yada çevrede bulunan bir başka binanın tabanından çıkıyor.

Eski logarların iptali

     Eski binalarda kanalizasyon giderlerine çok fazla sayıda logar yapılmaktaydı. Bu eskiden iyi bir şeyken şimdi faydasından çok zararı olmaktadır. Eski logar demek su kaçağı demektir. Eski logarların iptali konusunda bina ve site sakinleri arasında görüş ayrılığı olmaktadır. Bu durumda karşımıza dörtseçenek çıkmaktadır:

       -Bu logarların iptal edilip kanalizasyon bağlantılarının pimaş borular ile direk yapılması,

       -İptal edilen logarın yerine temizleme bacası konulmalı,

       -Eski logarların yerin plastik – kompozit logarların yapılması. Menhol logar

       -Eski logarların iptal edilmemesi isteniyorsa logarlar iyi bir şekilde tamir edilmeli ve beton kapaklar plastik - kompozit kapaklar ile değiştirilmelidir.

Yağmur sularından kaynaklana kaçak sular

Yalıtım yapmak Su kaçaklarının durdurabilir mi?

    Yalıtımı bulunmayan binaların ve ya evlerin bodrum ve zemin katında su çıkar. Bu durum genellikle eski binalarda sıklıkla rastlanır.  Yeni binalarda ise sadece yalıtım yapılmış ise sağlıklı bir drenaj sistemi yapılmamış ise yine yeni binaların da bodrum ve zemin katından su çıkar. Burada üzerinde durulması gereken düşünülmesi gereken bir husus vardır. Su alabilecek bir konumda bulunan bir binada sadece yalıtım yapmak çözüm değildir. Çünkü suyun karşısında durmak, suyu durdurmak, suya karşı koymak çok zordur.  Çözümü ise suyu engellemek yerine suyu yönlendirmektir.  Sadece yalıtım yapmak ilk zamanlar çözüm gibi görünse de sonradan yine problem olmaktadır, su bir şekilde binanın bodrumuna ve zeminine girmektedir.

Binanın içinden tabanından yapılan drenaj

    Eski binaların birçoğunda su sızmalarını önlemek drenaj sistemini yapılmaktadır. Ancak bazı yerleşim yerlerinde evler bir birine yapışık şekilde yapılmıştır. Bu tür binalarda dışarıdan drenaj yapılabilecek bir drenaj çalışması yapmak imkânsızdır. Bu tür durumlarda binanın zeminde içten drenaj yapılmalıdır.

Taban suyundan kaynaklanan kaçak sular

    Bazı binalarda taban suyu bulunur. Bu taban suyu direk binanın bulunduğu yerden de çıkabilir çevrede bulunan binaların yerinden de çıkabilir. Bu suyu önlemek için yalıtım ve izolasyon yetersiz kalmaktadır. Çünkü tabandan sürekli su geldiği için bu su yukarı çıkmak için basınç yapmaktadır. Hatta binanın toprak seviyesinin altında kalan ve yalıtımlı olan kısımlarının da üzerine çıkmaktadır. Yâda hasarlı bir bölgeden binaya girmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi suya karşı koymak kolay değildir. Bunun yerine suyu yönlendirmek suyu tahliye etmek için sistemler geliştirilmelidir.

Binaların tabanından- zemininden çıkan suların çözümü nedir

    Binanın tabanından zemininden çıkan suyun çözümü taban suyunun binanın tabanına ve temeline ulaşmadan tahliyesini sağlamaktır. Bunun için uygun bir yerden kuyu kazılmalı, kuyunun içerisine su seviyesine duyarlı su pompası yerleştirilmelidir. Bu çalışmayı İstanbul genelinde sürekli yapmaktayız. Uzun yıllar öncesinde geliştirmiş olduğumuz bu yöntemle bu zamana kadar birçok binayı kurtardık ve kesin sonuçlar aldık.

Taban Suyu Binaya Zarar Verir Mi?

   Taban suyu binaya zarar verir. Çözümü ise yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi taban suyunun binanın temeline gelmeden tahliyesin yapmaktır.

Temeli Su Alan Binanın Ömrü

    Temeli su alan binanın ömrü şu kadardır, bu kadardır şeklinde kimse net bir şey söyleyemez, ancak atık su kanallarından gelen ve atık su tesisatından gelen kaçak suların diğere sulara göre yani yağmur ve taban suyuna göre daha fazla zarar vereceğini söyleyebiliriz. Çünkü eski logarlarda kullanılan kalın demirlerin atık suya temas eden kısımlarının ne kadar inceldiğini defalarca gördük. Sonuç burada temelde kullanılan demirin ne kadarının atık suyla temas ettiğini, yine betonun ne kadar sürede çözüleceğinin tarihini net olarak kimse veremez.

Çalışmaya nereden başlamalı  tıklayınız. Su Kaçağını Çözmek İçin İşe Nereden Başlanmalı

SIKÇA SORULAN SORULAR

     Su kaçağı nedir, Su kaçağı neden oluşur, Su kaçağı tespiti nasıl yapılır, Su kaçağı nasıl önlenir, Su kaçağı nasıl engellenir, Su kaçağını bulmanın yolu nedir, Su kaçağının çözümü nedir, üst kattan gelen su kaçağı, yan binadan gelen su kaçağı, komşunun kanalından gelen su, logar su kaçırır mı, bodrumdaki su logardan mı gelir, taban suyu binaya zarar verirmi, temel suyu binaya zarar verirmi, su binanın temeline zarar verirmi, zemin suyu binaya zarar verirmi. su bina temeline zarar verir mi, bina alttan su alıyor, temeli su alan binanın ömrü, bodrum katından su çıkıyor, temelden gelen su, temel kazısında su çıkması, zeminde su çıkması, asansör boşluğuna su doluyor, bina alttan su alıyor, temeli su alan binanın ömrü, bina temelinde drenaj nasıl yapılır, temelden gelen su, bodrum katından su çıkıyor, su betonu çürütür mü, asansör boşluğuna su doluyor, temel su yalıtımı suyu önler mi, içerden drenaj yapılırmı, bina içi dranaj nasıl yapılır, neden,niçin, nezaman, nasıl, kim, usta, tavsiye, öneri, yardım, görüş, kesin, çözüm, engelleme, önleme, sorunu, çözüm yolları, nedir. 

Tarih : 2.5.2017
Yorum Yaz
Ad-Soyad:
E-Mail :
Mesaj:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.
Güvenlik:
Yorumlar
erdal ayva
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim. Ben de dört ay önce ev aldım. Binanın altında su var ama daha Bodrum katına ulaşmamış. Müteahhite söyledik o da henüz inşaat halindeyken bir drenaj. kuyusu açıp pompayla suyu tahliye ettiriyor. Bu yöntemi sizden duydum be çok rahatladım çok teşekkür ederim tekrar tekrar
Kanal Arıza Uzmanı |Kanalizasyon-Logar Arızası Tespit ve Çözümleri
 • Çekvalf ve Lağım Faresi - Bilinmesi Gerekenler -Sorular ve Cevaplar
  Çekvalf ve Lağım Faresi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Bilinmesi Gerekenler Çekvalf Nedir? Çekvalf pis su yada atık su borusuna takılan, tek yönlü çalışan, bina dışına atık suyun geçişine müsaade eden, ancak dışarıdan gelen su baskını, lağım faresi, koku yada herhangi bir şeyin gelmesini engelleyen, kendiliğ..
 • Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
  Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?     Belki birçok kişi farkında değil ama lağım fareleri birlikte yaşıyor olabiliriz.  Evlerimizde bulunan klozetin altı lağım farelerinin yuva yapmak, yaşamak için en çok tercih ettiği yerdir. İkinci olarak ise bina önünde bulunan logarın etrafı. Bu iki yerde yaşama şansı elde..
 • Zeytinburnu Kanalizasyon Ustası-Ustalar Kanalizasyon Avrupa Yakası
  Zeytinburnu Kanalizasyon Ustaları        1984 yılından itibaren İstanbul'da Kanalizasyon ve Alt yapı sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz,  İstanbul'un her ilçesinde her semtinde çalımlamalarımız olduğu gibi Zeytinburnu’nda da çok sayıda çalışmalarımız oldu, Bakırköy’de, Yeşilköy’de, Sefaköy’de, Küçükçekmece’de..
 • Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası
   Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası            Tuvalet gideri tıkandığında tıkanık açma işi yapan bir Usta ile irtibata geçerek tuvalet gideri tıkanıklığı açılır. Oysa eğitim düzeyinin yükseldiği vatandaşın bilinçlendiği şu zamanda tıkanık açma ustasını çağırmadan önce ne tür bir tıkanıklığın olduğu ve ha..
 • Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Robotla Açılamadığında..
  Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır?Robotla Açılamadığında..       Kanalizasyon giderinin tıkanma sebeplerini daha önce açıklamıştık. Bu sebepler sıkça rastlanan genel sebeplerdi,  usta hataları ve kullanım hataları olarak genel ifadeler kullanmıştık,  tıkanıklık ve arızaların sebeplerini bu iki kelime ile anlatma..
 • Sıkça Sorulan Sorular-Kanalizasyon Bağlantısı Nasıl Yapılır?
  Kanalizasyon Bağlantı İzni Nasıl Alınır?     Kanalizasyon bağlantı izni binanın bulunduğu iski şubesine yapılır. Kimlik fotokopisi ve  tapu fotokopisi ile birlikte binanın bağlı olduğu kanalizasyon idaresine başvuru yapılır. Belirtilen bina ile ilgili dosya açılır. İski görevlileri belirtilen bina ile ilgili çalışm..
 • Plastik & Kompozit Rögar Kapakları, Yapımı, Fiyatı,
  Kompozit Rögar Kapakları      Plastik Rögar kapakları olarak bilinen kompozit rögar kapaklarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.  Görünümü ve kullanım kolaylığı nedeniyle metal kapaklara göre artık daha fazla tercih edilmektedir. Kampozit Rögar Kapakları Neden Gereklidir.     Rögar kapakları kanaliz..
 • Su Basmasının ve Lağım Taşmasının Sebepleri ve Çözümleri
      İstanbul'da Su Basması ve Lağım Taşması Önleme Çalışmaları yapıyoruz.       İstanbul’da yağışlar arttığında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  Özellikle bodrum ve zemin katlarda dairesi olanlar sürekli olarak su basması ve ya lağım taşması ile karşılaşmaktadır. Yağmur sularına yönelik yapılan yetersiz alt yapı..
Kanalizasyon Tamiri-bakımı-Temizliği-Tadilatı-Tamiratı
 • Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır
  Kanalizasyon Tamirini Nasıl Yapılır  Birinci Bölüm: Binanın Kadıköy tarafında yapılan kanalizasyon çalışması; Bu bölümde toplamda 33 metre kanalizasyon borusu döşenmiş, bir tane yeni logar yapılmış, üç tane eski logar bağlantısı yapılmıştır. Çalışmaya İçki satışı yapılan işyerinin önündeki logardan başlanılmış..
 • Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı
  Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı Logar Nedir? Logar Ne İşe Yarar? Rögar Çeşitleri Nelerdir?        Bina önünde bulunan kanalizasyon borularının birleştiği,  toplandığı ve tek bir ana boruya bağlandığı,  farklı derinliklerde ve ebatlarda, kare ve yuvarlak olan yüzeyin altındaki ..
 • Kameralı Robotla Tıkanıklık Açma İstanbul- Kanal Görüntüleme İstanbul
                   İstanbul’un hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakasında 1984 yılından itibaren çalışmalar yapıyoruz.  Kanalizasyon Bir Defa Yapılır Sloganıyla Çıktığımız bu yolda sayısız çalışmalar yaptık.  Alt Yapıdaki Tecrübelerimizi Teknolojik Alet ve Makineler ile kombine ederek Kanalizasyon Arıza ve Tıkanık..
 • Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları
  Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları      Tuvalet Tıkanıklığı Açma fiyatları İstanbul şu kadar fiyat şeklinde bir söylemi doğru bulmuyoruz.  Ustalar Kanalizasyon olarak İstanbul’da sayısız çalışmalar yaptık, çalışmalarımız birçoğunda  işi görmeden fiyat vermek istemedik, peki neden fiyat vermek istemedik?          ..
 • Kanal Açma Ustası -Kanalizasyon Tamiri -Logar Tamiri
  Kanal Tıkandı, Logar Taştı,  Çözüm Nedir?      Logarın taşması kanalizasyon borusu içerisinde tıkanıklığın olduğunu gösterir. Çözümü ise bu tıkanıklığı açtırmaktır. Ancak bu sorunun cevabı aslında bu kadar basit değildir.  Tıkanıklık açmak işlemi çoğu zaman uzun süreli bir çalışmayı gerektirecek bir iş olarak karşım..
 • Kanalizasyon Ustası Nasıl Olmalıdır?
     Vizyonumuz        Ülkemizde refah seviyesi günden güne artmaktadır. Refah seviyesindeki bu artışın çalışma ve İş hayatına da etkisi olduğu görülmektedir. Artık herkes yapılan işlerde hem kaliteyi hem de profesyonelliği daha da çok aramaktadır.  yapılan iş her ne kadar çok zor olsa da yâda teknik olarak imkânsız o..
Paylaş
 
Kanalizasyon Arıza Çözüm Merkezi-İstanbul

Ustalar Kanalizasyon 

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tamiri:Tıkanıklık Açma ve Kanalizayon Çalışmaları

Logar Tamiri: logar işleri,

Kanal Açma Ustası: Tıkanıklık Açma- Tıkalı Kanal Açma, Gider Açma, Tuvalet Açma, - Logar Temizleme ve Periyodik Logar Bakımı-

Kanalizasyon Geri Tepmesi- Lağım Taşması- Su Basması Önleme kanalizasyon geri tepmesi

 Lağım Faresine Kesin  Çözüm; Lağım faresi binaya kanalizasyon borusundan gelir. Kanalizasyon tesisatına yerleşitirlen çekvalf ile lağım faresinin eve girmesi engellenmiş olur. Lağım faresinden nasıl kurtulunur

Lağım Kokusuna Kesin Çözümkanalizasyon tesisatına takılan çekvalf ile lodosta geri esmelerde binaya lağım kokusu giremez.

Lağım Taşmasına Kesin Çözüm; çekvalf  lağım taşmasını önler

Kanalizasyon Geri Basmasına Kesin Çözüm; çekvalf binadan dışarıya akıma izin verirken, dışarıdan içeriye gelen yağmur suyu, kanalizasyon suyu, lağım kokusu, lağım faresi gibi binaya girmesini istemediğiniz her şeyi engeller.

Kot Farkına Kesin Çözüm; yer altından tünel kazarak kot farkını ortadan kaldırıyoruz. Bodrum ve zemin katların en büyük sorun kot farkı ve bunun  neden olduğu lağım gideri tıkanıklığı lağım taşması, geri basmadır.

Bodrum ve Zemin Katların Kanalizasyon Sorunu. Bodrum katların sorunu ile  bazen sadece bodrumda kalan kişi uğraşır, bina yönetim sahip çıkmayabilir, apartman yöneticisi ihmal edebilir. Bodrum, bahçe katı, zemin kat, giriş kat gibi yerlerin sorunlarına çözüm buluyoruz.

Lağım Gideri Tıkanıklığı  Açmateknolojik alet ve cihazlar ile tıkanın giderleri açıyoruz.

Kanalizayson Tamiratıeskimişi binaların kanalizasyon gideri sürekli tıkanır. Defalarca açılmasın rağmen tıkanma yeniden olur. küngler çöktügü için, eğim yok olduğu için ve künler kırıldığı için sürekli tıkanır. Bu tür durumlarda kanalizasyon tesisatın yenilnemesi gerekir.

Üst Yapıya Müdahel etmeden Yerin altından Tünel Kazarak Gider Bağlama.  Hali hazırda bahçe ve peyzaj çalışmaları sona ermiş, çevre düzenlenmesi bitmiş bir site yada bina bahçesinde kanalizasyon tesisatı için yapılacak kazı şimdiye kadar yapılan emekleri boşa çıkaracağı aşikardır.  Bu tür durumların tek çözümü yerin altından tünel kazarak gider bağlamak olacaktır.

Bilgi Edinmek İstediğiniz Arızlar ve Durumlar İle İlgili Aşadaki Konu Başlıklarına Tıklayınız

  Çalışmalarımız

Ustalar Anlatıyor

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır, Logar Tıkanıklığı Nasıl Açılır

Kanalizasyon Arızaları ve Çözümleri

Tıkanıklık Açma ve Kanalizasyon Hizmetleri