Kanalizasyon Hakkında Bilinmesi Gerekenler - Ustalar Kanalizasyon -

Kanalizasyon Bağlantı İzni Nasıl Alınır

       Belediyenin su ve kanalizasyon işleri birimine(iski) gidilir. Bu birim tarafından evsel kaynaklı atık sular için “Kanal Bağlantı Ruhsat Görüşü” verilir. Mal sahibi ya da vekili İskinin hazırlanmış olduğu özel ruhsat formunu Doldurarak lüzumlu diğer evrakı da ekleyerek beş nüsha proje ile birlikte İskiye müracaat eder. Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler, İski tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinin tamamlanması, projelerin incelenmesi ve onayı için yapıların mükelleflerinden İSKİ’nin Tarifeler Yönetmeliği'nde tespit edilmiş olan katılma payı bedeli, proje inceleme ve onay harcı, rabıt bedeli, kazı ruhsat bedelleri tahsil edilir.

Her Parsel İçin yâda Her Bina İçin Ayrı Kanalizasyon mu olması gerekir. ?

Her parsel için ayrı ve müstakil bir bağlantı kanalı yapılacaktır.

Kanal şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her Parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrı bağlantı yapması mecburidir.

Eski Binanın Kanalizasyon Bağlantısı Yeniden Ruhsat Almadan Yeni Binada Kullanılabilir mi?

İski tarafından yapılacak denetim neticesinde bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu tespit edilen eski binaların bağlantı kanalları, mevcut binanın yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir. 

Yağmur Suyu Kanalizasyona kanalına bağlanır mı?

Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları, çatı ve bahçe suları, drenaj suları için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarında toplandıktan sonra atık sular atıksu kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmur suyu kanalına verilir.

Ayrı Bir Yağmur Suyu Kanalı Yoksa Yağmur Suları Kanalizasyon Kanalına Bağlanır mı?

Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parsel

Bacası birbiriyle birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesine bağlantıları yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksu parsel bacası atıksu kanalına, yağmur suyu parsel bacası yağmur suyu kanalına bağlanır.

Parsel Çıkış Bacası Yani Bina Logarı Nereye Yapılır?

Gayrimenkulün parsel çıkış bacaları, bitişik nizam yapılarda kaldırım altında, ayrık nizamda yola çıkıştan önce bahçe içinde yapılır ve İski tarafından onaylanmış projelerdeki detay resimlere uygun bir kapakla kapatılır.

Kot Düşüklüğü Olana Yerlerde Kot Kurtarmadığı Zaman Kanalizasyon Bağlantı Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek su

Seviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlamıyorsa bu gibi düşük kotlu binaların bodrum katlarının atıksuları pompaj sistemi ile parsel çıkış bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla

Kanalizasyon şebekesine verilir.

Her İki Sokağa Cephesi Olan Binalarda Kanalizasyon Gideri Hangisine Bağlanır?

Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesine bağlantı yapacağına İski karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak mecburiyetindedir.

Geri Basmalardan İski Sorumlu mudur?

 Birleşik sistem kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların

Bodrum katlarının atıksuları, yer çekimi ile akıtılabilse dahi taşınmaz sahibi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbir almak mecburiyetindedir. Aksi takdirde binaların uğrayabileceği zarardan İski mesul olmaz.

Bina Logarının Kim Bulur? İski Bina Logarının Yerini Bulmak Zorunda mı

Ürettiği atıksuları kanalizasyon şebekesine bağlayan atıksu kaynağının sahibi bu bağlantıyı ve bağlantı üzerindeki diğer özel tesisleri iyi bir şekilde muhafazaya, parsel bacasını ve diğer ölçüm tesislerini her zaman kontrole hazır halde tutmaya mecburidir.

Eski Fosseptik Bulunan Binalarda Yeni Kanalizasyon Bağlantısı Yapılınca Fosseptik Çukurlarını Kim Doldurur?

Kanalizasyon şebekesine bağlantısı yapılan atıksu kaynağının parselinde, İski

tarafından uygun görülmeyen mevcut özel tesisler ve her nev’i atıksu toplama çukurlarının devre dışı bırakılması, atıksularının boşaltılması, iç duvarların dezenfekte edilip temizlenme işlemi bitirildikten sonra çukurların çakıl ve benzeri uygun bir malzeme ile doldurularak atıksu bağlantı  sisteminin dışında bırakılması işlemlerinin mal sahibi tarafından yaptırılması mecburidir.

Bina Kanalizasyon Giderinin, Parsel Bacasısın yada lağım giderini tıkanması durumunda sorumluluk kime aittir.  Kanal Tıkanmasını İski Açar mı?

Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalının

bakım ve işletmesi gayrimenkul sahiplerinin sorumluluğunda olup ev bağlantısındaki tıkanıklıktan dolayı oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan mal sahipleri sorumludur. Kullanıcı kusuru olmaksızın bağlantı kanalında meydana gelebilecek tıkanıklıklar İski tarafından bedelsiz olarak açılır.

 

 

Yorum Yaz
Ad-Soyad:
E-Mail :
Mesaj:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.
Güvenlik:
Yorumlar
Henüz yorum yapılmadı.
Paylaş
 
Kanalizasyon Arıza Çözüm Merkezi-İstanbul

Bilgi Edinmek İstediğiniz Arızalar ve Durumlar İle İlgili Aşadaki Konu Başlıklarına Tıklayınız

 

  Çalışmalarımız