Hakkımızda

Ustalar kanalizasyon

      1984 yılından itibaren İstanbul'un her bölgesinde, yapılacak olan işin özellikleri dikkate alınarak uygun ekipman, alet, makina ve cihazların seçimini yaparak, yılların kazandırmış olduğu tecrübe ile çalışıyoruz. Yeni alt yapılar inşa ediyoruz, yine yılların vermiş olduğu, nesilden nesilde aktarılan toplam tecrübe ile kanalizasyon ve alt yapı ile ilgili meydana gelen arızaları tespit ediyoruz, en uygun yöntemler ile onarımını yapıyoruz, gerekirse yeniliyoruz. Kanalizasyon Tamiratı, Alt Yapı Yenileme, Kanal, Tünel, Drenaj, Kuyu İşleri, Çekvalf Monte Etme, Logar Temizleme ve bakımı, Lağım Gideri Açma, Tuvalet Açma, Bodrom, Zemin ve Giriş Katlarda Lağım Kokularını Giderme, Kanalizasyon Geri Basması Engelleme, Su Sızıntılarını Tespit Etme ve Giderme, Lağım Faresini Engelleme çalışmaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işleri kısaca açıklamak gerekirse;       

Kanalizasyon:Kanalizasyon sisteminde meydana gelen çoğu arıza özellikle tıkanma, lağım basması ve kanalizasyon geri tepmesi, atıksu tesisatın yapımında kullanılan malzemeden, işçilik hatalarından ve  kanalizasyon borularının deforme olmasından dolayı meydana  gelmektedir.  Tıkanan boruların her hangi bir cihaz ile açılması geçici bir çözüm olsa da tıkanmaya sebep olan deformasyon ve hatalar devam ettiği için zamanla tıkanma olayı da tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada uzun vadede fayda sağlayacak ise onarımını yapıyoruz,  yada en kalıcı çözüm olarak kanalizasyon  sistemini en doğru şekliyle yeniden yapıyoruz 

Tünel: Binanın lağım giderini yeraltından tünel  giderek bağlıyoruz.  Kot farkının olduğu,  kanalizasyon ve lağım gideri seviyesinin iskinin ana Kanalizasyon borusu seviyesinden aşağıda olduğu Bodrum  zemin ve giriş katlar için tünel kazarak kot farkını ortadan kaldırıyoruz.  lağım gideri tesisatını tünel kazarak yaptığımız  için bina site ve villaların bahçe  düzenlemesi, Peyzaj ve çit Bitkileri zarar görmüyor, kaldırım taşları sökülmüyor asfaltta kırılma ve kesme işlemleri yapılmıyor. Üstelik yaya ve insan trafiğinin  yoğun olduğu cadde ve sokaklarda lağım giderini tünel kazarak bağlamak artık zorunluluk haline gelmiştir.

Kuyu:   Lağım gideri borusu seviyesi İSKİ kanalizasyon borusu seviyesinden aşağıda olan  yani kot farkı olan bodrum zemin ve giriş katların  kanalizasyon gideri sisteminin çalışmasını sağlamak için site ya da bina bahçesine kuyu ya da logar  yapıyoruz,  yapmış olduğumuz bu kuyu ya da Logar içerisine  pis su ve atık suyu yukarı atması için su seviyesine duyarlı çalışan motor ya da su pompası monte ederek kanalizasyon sisteminin çalışmasını sağlıyoruz. 

Rögar Temizleme Ve Rögar Açma: Kanalizasyon  sisteminde ve lağım giderinde oluşan arıza ve tıkanıklığı önlemenin en önemli yolu  logar temizleme ve periyodik logar bakımıdır. Logar içerisinde meydana gelen yıpranmalar,  atıkların burada birikmesiyle tıkanmaya ve zamanla  lağım kokusuna neden olur. Uygun ekipmanlarla logar temizliği ve  periyodik  Logar bakımını yapıyoruz .

Drenaj kuyusuTabanında su bulunan, tabanındaki su kaçağı bir türlü durdurulumayan binaların tabanına kuyu yapıyor, kuyu içerisine biriken su seviyesine duyarlı olarak çalışan su motoru monte ediyoruz.

Drenaj Sistemi Kuruyoruz:  Binaların ve sitelerin drenaj sistemlerini  yapıyoruz, Eski binalarda ve bitişik nizam yapılmış binalarda bina için drenaj yapıyoruz 

Lağım Kokusu Engelleme: Kanalizasyon gideri  düzgün çalışmayan ve drenaj sistemi yapılmayan bina ve sitelerin Bodrum ve zemin katında oluşan su sızıntıları ile su kaçaklarının neden olduğu ağır koku ve lağım  kokusunu gideriyoruz.  

Çekvalf  Ustası: Bodrum ve zemin katlar, şiddetli yağmur yağmasından sonra oluşan su baskınlarına ve taşkınlarına maruz kalmaktadır. Bu sular atık su olduğu için ne kadar temizlik yapılsa da hiçbir eşya tekrardan kullanılmamaktadır. Çözüm olarak çekvalf monte etmeyi gerekli görüyoruz Çekvalf kanalizasyon sistemine montaj edilen tek yönlü çalışan önleyici bir mekanizmadır. Dışardan gelen su baskınları ve ya taşkınları esnasında Ana kanalizasyon yönünden gelen atık suyun binanın içine girmesi durumunda basınçlı su ile otomatik olarak kapağının kendiliğinden kapanması ile atık suyun binanın içine girmesine engel olmaktadır. Çekvalf ayrıca kanalizasyon ve logarda yaşayan hamamböceği gibi haşere türü hayvanların ve lağım faresinin eve girmesini  engeller, yine lağım kokusunu engellemek için çekvalf monte edilmesi gerekir.  ustalar kanalizasyon olarak bina ve sitelerde kanalizasyon geri basması önleme, lağım faresi engelleme ve lağım kokusuna kesin çözüm olduğu için çekvalf mont edilmesini zorunlu görüyoruz. 

 Lağım Faresi Engelleme:  kanalizasyon borularında yaşayan bu hayvanlar site ve binalarda  bulunan tuvalet ve lağım giderleri borularından  içeri girerler,   lağım faresine kesin çözüm olduğu için kanalizasyon sistemine çekvalf monte edilmesini gerekli görüyoruz.  

    Kanalizasyon Sistemine Bakış Açımız ve Çalışma Prensibimiz

     Kanalizasyon tesisatını bir bütün olarak ele almak ve anlatmak gerekir, çünkü kanalizasyon sisteminin herhangi bir yerinde meydana gelen küçük bir arıza tesisatın tamamını etkileyerek çalışmaz hale getirebilir. Sorunsuz çalışan bir kanalizasyon tesisatına yani borularından her hangi birine bir cisim kaçtığında tıkanma olur ancak bu tıkanıklık o kısımla sınırlı kalmaz ve tesisatın tamamını çalışmaz hale getirebilir. Bir cismin kaçması sonucu oluşan tıkanma durumları sıkça yaşanan ve çözümü de bir kadar kolay olan bir arıza çeşidir. Bu tür arızalar zaten aniden ortaya çıkar robotla yada borunun içerisine şiş salınarak açılır. Tesisatta başka bir problem yoksa uzun bir süre  tıkanıklık tekrar olmaz. Ancak tıkanmalar tekrar ediyor ve sürekli oluyorsa, ağır lağım kokuları oluyorsa ve zaman zaman kısmi olarak kanalizasyon geri tepmesi ve lağım taşması oluyorsa kanalizasyon tesisatında büyük bir arıza var demektir.  Kanalizasyon tesisatındaki büyük arızaların ilk belirtisi lağım kokusu şeklinde olur. Lağım kokusu kendi başına müstakil bir sorun değil, büyük bir arızanın habercisidir ve işaretidir.  Ancak bir çok kişi kanalizasyon tesisatı tamamen çalışmaz hale geldiğinde bu büyük arızanın farkına varır ve arızayı gidermeye çalışır.

    Kanalizasyon tesisatındaki arızaların diğer bir belirtisi ise Kanalizasyon geri tepmesi ve lağım taşmasıdır. Kanalizasyon geri basması veya lağam taşması genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katlardaki dairelerin tuvaletlerinde görülür,  aslında arıza kanalizasyon borusunun her hangi bir yerinde olmasına karşın arızanın sonuçları ilk buralarda görüldüğü için sorun da çözüm de buralarda aranır. Aslında anlatılan arızaların temel sebebi kanalizasyon tesisatında kullanılan beton boruların, künglerin yada pimaş boruların deforme olması ve ya kanalizasyon borularının eğim verilmeden döşenmesidir. Bu iki hususa dikkat edilmeden yapılan tesisatlar ilk zamanlar çalışır yada çalışıyor gibi gözükür ancak bir süre sonra tamamen durur ve çalışmaz hale gelir.

   Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı büyük şehirlere yapılan göçler büyük şehirlerde aşırı nüfus yoğunluğuna neden olmuş, bunun doğal bir sonucu olarak da arsa ve daire fiyatları artmıştır. Deprem ve İmar mevzuatından dolayı yeni yapılan inşaatlarda binaların çok katlı ve yüksek yapılmasına izin verilmemesi aynı arsa üzerine daha fazla daire yapabilme arzusu içerisinde olan müteahhitlerin yönünü yukarıdan aşağıya yani bodrum ve zemin katlara çevirmesine neden olmuştur.  Öyleki; kot-1 kot-2 derken kot-3 hatta kot-4. kata kadar daireler yapılmıştır. Bu dairelerin en büyük sorunları da Kanalizasyon geri tepmesi, su basması ve lağam taşması olmuştur.  Çünkü bu katlara yapılan dairelerin lağım gideri borularının seviyesi İski kanalizasyon borularının seviyesi ile aynı yada daha da aşağı seviyede kalmıştır. Kanalizasyon borusunun seviyesi iski kanalizasyon ana borusunun seviyesi ile aynı seviyede yada aşağı seviyede olduğunda kanalizasyon borusu içerisindeki lağım suyunun,  boru içerisindeki hızı yavaşlar hatta durma noktasına gelir. Hareketsiz olan lağım suyu içerisindeki maddeler ve yağlar katılaşarak zamanla kistleşir ve taşlaşır, bu durum ilk zamanlar lağım kokusu ve ağır kokulara neden olur ancak ilerleyen zamanlarda kısmi tıkanıklara ve lağım taşmasına neden olur. Tıkalı kanalizasyon borusunun kullanılması lağım suyunun geri basmasına neden olur, üst katlardaki tuvaletlerden gelen lağım suları önü gitmediği için bodrum, zemin ve giriş katlardaki dairelerin tuvaletini basar,  üst katların tuvaletleri bundan ilk etapta etkilenmez ve çalışır, aslında çalışıyor gibi görünür ama lağım suları kanalizasyon giderine değil de alt katlarda bulunan daireleri gider.  

     Anlatmış olduğumuz bu problemin kesin çözümü vardır, Ancak önümüze iki seçenek çıkar. Birincisi binanın kanalizasyon borusunun İski ana borusuna iski ana borusunun seviyesinin aşağı düştüğü bir noktada bağlamak. Bu da tünel kazarak yeni güzergah oluşturmak ve kanalizasyon borusunu yeni güzergahtan döşeyerek iski kanalizasyon borusuna bağlayarak olur. Tünel kazma yöntemi bu şekilde Kot farkının giderilmesi için genelde tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde ve yer üzerinde yapılacak bir kanalizasyon çalışmasının çevrede rahatsızlık verebileceği yerlerde gerekli görülmektedir. Tünel kazılarak yeni lağım gideri yapma tamamen yerin altından yapıldığı için villa, bina yada sitenin bahçesine, parkelerine, peyzaj ve süs bitkilerine hiçbir şekilde zarar gelmez ve yine bina dışında da kaldırım ve asfaltı kırma ve kesme zorunluğu ortadan kalkar,  çevreye de en ufak bir görüntü kirliliği ve rahatsızlık verilmez. Kalite yönünden bakıldığında da tünel kazarak yapılan lağım gideri,  sorunu uzun vadeli olarak çözer, tıkanma hadisesi bir daha yaşanmaz.  Karşımıza çıkan ikinci seçenek ise binanın yada sitenin bahçesine kuyu yada logar yapmak, bu kuyu yada logarın içerisine pis su seviyesine duyarlı çalışan pompa yada motor monte etmektir. İski ana borusu ile binanın zeminin seviyesinin arasındaki kot farkı, monte edilen bu pompanın atık suyu yukarı atması ile giderilmiş olacaktır.

    Kanalizasyon çalışması çok yönlü bir çalışma gerektirir,  bir kısmı açık kanal, bir kısmı kapalı yatay tünel yöntemi ile yapılması gerekebilir, bazen kuyu yapmak bazen logar yapmak gerekli olabilir, bazen tünel kazmak bazen de pompa monte etmek gerekebilir. İş te bu noktada Ustalar Kanalizasyon olarak çalışmanın amacına, çevresel ve teknik şartlara göre en uygun yöntemleri belirleyerek en iyi şekilde uygulama gayreti ile kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz.   Uygun ekip ve ekipmanlarımız, iş makinalarımız, alet ve cihazlarımız ile İstanbul'un her bölgesinde çalışıyoruz.

                                                                            Saygılarımızla

Kanal Açma ustası, Kanalizasyon ustası, kanaizasyon tamiri, 

 

  

 

 
Yorum Yaz
Ad-Soyad:
E-Mail :
Mesaj:
En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.
Güvenlik:
Yorumlar
Özgür EFE
4 senelik tıkanma ve koku sorununu dün itibariyle 1 gün içerisinde çözümleyip neticeye kavuşturan ustalar kanalizasyona teşekkür ederim işinin ehli ustalar hizmet alırsanız pişman olmazsınız.İyi günler
ustalar kanalizasyon
Zararınızı Apartman yönetimi karşılamak zorundadır. Kat Mülkiyeti Kanununun 4. Maddesi bina ve apartmanlardaki ortak yerleri ele almaktadır. Kanalizasyon giderleri ortak yerlerden sayılır, ortak yerlerin giderleri ortaktır, apartman yönetimine aittir.
Adem kara
İş yerimi kanalizasyon bastı zararım büyük kimden tahsis edebilirim apartmanın altı tüm apartmanın suları depodan geçiyor kanalizasyona bağlanan yerden geri vermis kimi deva edeysabah vardım 100 metre yer olan yer yarım metre lağım suyu
GÜLAY ÖZŞAHİN
Merhaba, Rögar temizleme ve rögar açma,lağım kokosunu engelleme,çekvalf monte edilmesi(Bina ve dairelere)sorunlarımızla ilgili gerekli tespitin yapılmasını talep etmekteyim. Tespit için ücret alınıp alınmadığı hususunda bilgilendirmeniz rica olunur. Adres:Sinanoba mah.İbrahimzade cad. A2-83 Blok Dai.1 Mimarsinan/Büyükçekmece-İST. GSM:0532 236 6002 GÜLAY ÖZŞAHİN (YÖNETİCİ)
Kanal Arıza Uzmanı |Kanalizasyon-Logar Arızası Tespit ve Çözümleri
 • Çekvalf ve Lağım Faresi - Bilinmesi Gerekenler -Sorular ve Cevaplar
  Çekvalf ve Lağım Faresi İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular ve Bilinmesi Gerekenler Çekvalf Nedir? Çekvalf pis su yada atık su borusuna takılan, tek yönlü çalışan, bina dışına atık suyun geçişine müsaade eden, ancak dışarıdan gelen su baskını, lağım faresi, koku yada herhangi bir şeyin gelmesini engelleyen, kendiliğ..
 • Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?
  Klozete Fare Gelmemesi İçin Ne Yapmalı?     Belki birçok kişi farkında değil ama lağım fareleri birlikte yaşıyor olabiliriz.  Evlerimizde bulunan klozetin altı lağım farelerinin yuva yapmak, yaşamak için en çok tercih ettiği yerdir. İkinci olarak ise bina önünde bulunan logarın etrafı. Bu iki yerde yaşama şansı elde..
 • Zeytinburnu Kanalizasyon Ustası-Ustalar Kanalizasyon Avrupa Yakası
  Zeytinburnu Kanalizasyon Ustaları        1984 yılından itibaren İstanbul'da Kanalizasyon ve Alt yapı sistemleri üzerine çalışmalar yürütüyoruz,  İstanbul'un her ilçesinde her semtinde çalımlamalarımız olduğu gibi Zeytinburnu’nda da çok sayıda çalışmalarımız oldu, Bakırköy’de, Yeşilköy’de, Sefaköy’de, Küçükçekmece’de..
 • Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası
   Kanalizasyon Tamir Ustası / Kanal Açma Ustası            Tuvalet gideri tıkandığında tıkanık açma işi yapan bir Usta ile irtibata geçerek tuvalet gideri tıkanıklığı açılır. Oysa eğitim düzeyinin yükseldiği vatandaşın bilinçlendiği şu zamanda tıkanık açma ustasını çağırmadan önce ne tür bir tıkanıklığın olduğu ve ha..
 • Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Robotla Açılamadığında..
  Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır?Robotla Açılamadığında..       Kanalizasyon giderinin tıkanma sebeplerini daha önce açıklamıştık. Bu sebepler sıkça rastlanan genel sebeplerdi,  usta hataları ve kullanım hataları olarak genel ifadeler kullanmıştık,  tıkanıklık ve arızaların sebeplerini bu iki kelime ile anlatma..
 • Sıkça Sorulan Sorular-Kanalizasyon Bağlantısı Nasıl Yapılır?
  Kanalizasyon Bağlantı İzni Nasıl Alınır?     Kanalizasyon bağlantı izni binanın bulunduğu iski şubesine yapılır. Kimlik fotokopisi ve  tapu fotokopisi ile birlikte binanın bağlı olduğu kanalizasyon idaresine başvuru yapılır. Belirtilen bina ile ilgili dosya açılır. İski görevlileri belirtilen bina ile ilgili çalışm..
 • Plastik & Kompozit Rögar Kapakları, Yapımı, Fiyatı,
  Kompozit Rögar Kapakları      Plastik Rögar kapakları olarak bilinen kompozit rögar kapaklarının kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.  Görünümü ve kullanım kolaylığı nedeniyle metal kapaklara göre artık daha fazla tercih edilmektedir. Kampozit Rögar Kapakları Neden Gereklidir.     Rögar kapakları kanaliz..
 • Su Basmasının ve Lağım Taşmasının Sebepleri ve Çözümleri
      İstanbul'da Su Basması ve Lağım Taşması Önleme Çalışmaları yapıyoruz.       İstanbul’da yağışlar arttığında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  Özellikle bodrum ve zemin katlarda dairesi olanlar sürekli olarak su basması ve ya lağım taşması ile karşılaşmaktadır. Yağmur sularına yönelik yapılan yetersiz alt yapı..
Kanalizasyon Tamiri-bakımı-Temizliği-Tadilatı-Tamiratı
 • Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır
  Kanalizasyon Tamirini Nasıl Yapılır  Birinci Bölüm: Binanın Kadıköy tarafında yapılan kanalizasyon çalışması; Bu bölümde toplamda 33 metre kanalizasyon borusu döşenmiş, bir tane yeni logar yapılmış, üç tane eski logar bağlantısı yapılmıştır. Çalışmaya İçki satışı yapılan işyerinin önündeki logardan başlanılmış..
 • Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı
  Plastik Logar Bacası İstanbul - Kompozit-Plastik-Menhol Logar Kapağı Logar Nedir? Logar Ne İşe Yarar? Rögar Çeşitleri Nelerdir?        Bina önünde bulunan kanalizasyon borularının birleştiği,  toplandığı ve tek bir ana boruya bağlandığı,  farklı derinliklerde ve ebatlarda, kare ve yuvarlak olan yüzeyin altındaki ..
 • Kameralı Robotla Tıkanıklık Açma İstanbul- Kanal Görüntüleme İstanbul
                   İstanbul’un hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakasında 1984 yılından itibaren çalışmalar yapıyoruz.  Kanalizasyon Bir Defa Yapılır Sloganıyla Çıktığımız bu yolda sayısız çalışmalar yaptık.  Alt Yapıdaki Tecrübelerimizi Teknolojik Alet ve Makineler ile kombine ederek Kanalizasyon Arıza ve Tıkanık..
 • Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları
  Tuvalet Tıkanıklığı Açma Fiyatları      Tuvalet Tıkanıklığı Açma fiyatları İstanbul şu kadar fiyat şeklinde bir söylemi doğru bulmuyoruz.  Ustalar Kanalizasyon olarak İstanbul’da sayısız çalışmalar yaptık, çalışmalarımız birçoğunda  işi görmeden fiyat vermek istemedik, peki neden fiyat vermek istemedik?          ..
 • Kanal Açma Ustası -Kanalizasyon Tamiri -Logar Tamiri
  Kanal Tıkandı, Logar Taştı,  Çözüm Nedir?      Logarın taşması kanalizasyon borusu içerisinde tıkanıklığın olduğunu gösterir. Çözümü ise bu tıkanıklığı açtırmaktır. Ancak bu sorunun cevabı aslında bu kadar basit değildir.  Tıkanıklık açmak işlemi çoğu zaman uzun süreli bir çalışmayı gerektirecek bir iş olarak karşım..
 • Kanalizasyon Ustası Nasıl Olmalıdır?
     Vizyonumuz        Ülkemizde refah seviyesi günden güne artmaktadır. Refah seviyesindeki bu artışın çalışma ve İş hayatına da etkisi olduğu görülmektedir. Artık herkes yapılan işlerde hem kaliteyi hem de profesyonelliği daha da çok aramaktadır.  yapılan iş her ne kadar çok zor olsa da yâda teknik olarak imkânsız o..
Paylaş
 
Kanalizasyon Arıza Çözüm Merkezi-İstanbul

Ustalar Kanalizasyon 

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tamiri:Tıkanıklık Açma ve Kanalizayon Çalışmaları

Logar Tamiri: logar işleri,

Kanal Açma Ustası: Tıkanıklık Açma- Tıkalı Kanal Açma, Gider Açma, Tuvalet Açma, - Logar Temizleme ve Periyodik Logar Bakımı-

Kanalizasyon Geri Tepmesi- Lağım Taşması- Su Basması Önleme kanalizasyon geri tepmesi

 Lağım Faresine Kesin  Çözüm; Lağım faresi binaya kanalizasyon borusundan gelir. Kanalizasyon tesisatına yerleşitirlen çekvalf ile lağım faresinin eve girmesi engellenmiş olur. Lağım faresinden nasıl kurtulunur

Lağım Kokusuna Kesin Çözümkanalizasyon tesisatına takılan çekvalf ile lodosta geri esmelerde binaya lağım kokusu giremez.

Lağım Taşmasına Kesin Çözüm; çekvalf  lağım taşmasını önler

Kanalizasyon Geri Basmasına Kesin Çözüm; çekvalf binadan dışarıya akıma izin verirken, dışarıdan içeriye gelen yağmur suyu, kanalizasyon suyu, lağım kokusu, lağım faresi gibi binaya girmesini istemediğiniz her şeyi engeller.

Kot Farkına Kesin Çözüm; yer altından tünel kazarak kot farkını ortadan kaldırıyoruz. Bodrum ve zemin katların en büyük sorun kot farkı ve bunun  neden olduğu lağım gideri tıkanıklığı lağım taşması, geri basmadır.

Bodrum ve Zemin Katların Kanalizasyon Sorunu. Bodrum katların sorunu ile  bazen sadece bodrumda kalan kişi uğraşır, bina yönetim sahip çıkmayabilir, apartman yöneticisi ihmal edebilir. Bodrum, bahçe katı, zemin kat, giriş kat gibi yerlerin sorunlarına çözüm buluyoruz.

Lağım Gideri Tıkanıklığı  Açmateknolojik alet ve cihazlar ile tıkanın giderleri açıyoruz.

Kanalizayson Tamiratıeskimişi binaların kanalizasyon gideri sürekli tıkanır. Defalarca açılmasın rağmen tıkanma yeniden olur. küngler çöktügü için, eğim yok olduğu için ve künler kırıldığı için sürekli tıkanır. Bu tür durumlarda kanalizasyon tesisatın yenilnemesi gerekir.

Üst Yapıya Müdahel etmeden Yerin altından Tünel Kazarak Gider Bağlama.  Hali hazırda bahçe ve peyzaj çalışmaları sona ermiş, çevre düzenlenmesi bitmiş bir site yada bina bahçesinde kanalizasyon tesisatı için yapılacak kazı şimdiye kadar yapılan emekleri boşa çıkaracağı aşikardır.  Bu tür durumların tek çözümü yerin altından tünel kazarak gider bağlamak olacaktır.

Bilgi Edinmek İstediğiniz Arızlar ve Durumlar İle İlgili Aşadaki Konu Başlıklarına Tıklayınız

  Çalışmalarımız

Ustalar Anlatıyor

Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiyeler

Kanalizasyon Tıkanıklığı Nasıl Açılır, Logar Tıkanıklığı Nasıl Açılır

Kanalizasyon Arızaları ve Çözümleri

Tıkanıklık Açma ve Kanalizasyon Hizmetleri