Tarafımıza iletmiş olduğunuz iş ile ilgili etraflı ve doğru teşhis yapabilmek için binanızda inceleme yaptık ve yapmış olduğumuz inceleme neticesinde, binanızın bodrum katında su birikintilerini olduğu, duvarlarda rutubetlenme olduğu, bunlara bağlı olarak ağır kokuların oluştuğu görülmüş, su sızıntıların bu şekilde devam etmesi durumunda temel kolon ve kirişlerinde oksitlenmelere yol açacağı anlaşılmıştır. Belirtilen olumsuzlukların giderilmesi için drenaj sistemi yapılması gerekmektedir.  Yapılacak olan bu drenaj sistemi çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi binanın etrafına yapılacak olan Direnaj Sistemi,  ikincisi ise bu drenaj sisteminin toplamış olduğu suları  Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan belediyenin ana giderine bağlamak için Kapalı Yatay Tünel çalışması, üçüncü olarak da binanın bodrum katının etrafına yalıtım yapılmasıdır. Bodrum kattan çıkan suyun fazla olması nedeniyle çalışmanın sekteye uğramaması ve çalışmanın sağlıklı bir şekilde sonlandırılabilmesi için ilk olarak Kapalı Yatay Tünel çalışması yapılması gerekmektedir. Böylelikle bina etrafı kazıldığında toplanan suların çevrede taşkınlık yapmadan direk olarak tünel vasıtası ile belediye ana hattına verilecektir.

Yapılacak olan Kapalı Yatay Tünel çalışması binanın bahçe içerisinden başlayacak, belediye ana hattına bağlanması ile son bulacaktır. Uzunluğu 11 metredir.  Burada yapılacak olan çalışmada Kapalı Yatay Tünel tekniğini kullanılması ile; Binanın Merdivenleri kırılmayacak, bahçe duvarı yıkılmayacak, kaldırım taşları sökülmeyecek, asfalt kırılmayacak, en önemlisi yaya ve araç trafiği yapılacak olan bu çalışmadan etkilenmeyecektir.

Bina çevresine yapılması düşünülen drenaj sistemi ile en ufak su sızıntısın olmayacağı gibi en küçük bir rutubetlenme dahi olmayacaktır. Bina çevresi (4*15=60) kazılacak alanların da eklenmesi ile birlikte 60 metredir. Arka ve sol cephede 2,5 metre, sağ ve ön cephede 2 metre derinlikte kazı çalışması yapılacak, genişlik durumu ise binanın temeli için kazılan ve daha sonra tekrar doldurulan, duruma göre ham toprağa kadar olan dolgu toprağın durumuna bağlı olarak 1,5 ile 2,5 arasında olabileceği düşünülmektedir.

Binanın bodrum katının duvarlarına yalıtım yapılacaktır.

Yapılacak olan Tünel Çalışmasında;  Tünel Kazılması, kazılan tünelin içerisine konulan korige borunun teminin, artan hafriyatın taşınmasının tarafımıza ait olması koşulu ile metre birim fiyatının …00 TL ile yapılarak, ….500 TL karşılığında yapılacaktır.

Yapılacak olan Drenaj Sisteminde; Parke Taşların sökülmesi, uygun bir yere istiflenmesi, kazı yapacak olan makinaların ve kamyonların, delme, kırma, kesme, kazma, yapacak diğer makinaların ve aletlerin, kazı sonrasında döşenecek olan drenaj borusunun, drenaj üzerine serilecek olan mucur taşların, drenaj borusu döşendikten sonra toprağın tekrar dolmasının, bina etrafındaki kaldırım taşlarının tekrar döşenmesinin, hasar gören taşların yerine yenilerini tekrar temininin tarafımıza ait olması koşulu ile bir kenarı 15 metre dört kenarı toplamda 60 metre uzunluğunda olan Direnaj Sisteminin metre birim fiyatının ,,00 TL ile yapılarak  …8.000 TL karşılığında yapılacaktır.

Direnaj çalışması tamamlandıktan sonra binanın bodrum katının dört duvarının yalıtım yapılması ..5.000 TL karşılığında yapılacaktır.  Böylelikle;

Kapalı Yatay Tünel:…...500 TL

Drenaj sistemin yapılması. 1,,,000

Yalıtım sistemini yapılması:5.000 şeklinde üç ayrı kalemden oluşan çalışmanın toplamda ,,,28.500 TL karşılığında yapılacaktır.

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0