Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?

       Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kokusu yada ağır kokular varsa su kaçağı olabilir, bu su kaçağı gözle görülür şeklinde değil de su sızıntısı şeklindedir, yağmurlu havalarda su sızıntı biraz arttığı için bodrumun zemininde su birikintileri şeklinde de görülebilir, diğer türlü dışardan dikkatlice bakılsa dahi görülmez,  bodrumda nem, rutubet, lağım kokusu ve ağır kokular şeklinde bir belirtisi olur ama bodrum kat sürekli kullanılan bir yer olmadığı için  ancak oluşan kokuların binanın tamamın sarması ile anlaşılır, ağır kokular ve lağım  kokularının neden olduğu rahatsızlık artık dayanılmayacak noktaya geldiğinde binanın bodrumundaki nem, rutubet ve ya lağım kokusu nasıl giderilir şeklinde bir arayış içine girilir, konuyla ilgili biraz bilgi sahibi olunduğunda bu kokulara neden olan su kaçağı yada su sızıntıların tespiti ve engellenmesi yönünde bir çalışma başlatmak için drenaj işi yapan iş yeri yada firmalardan talepte bulunulur. İş te bu noktada ustalar kanalizasyon olarak biz diyoruz ki;

     Binaların, sitelerin ve evlerin bodrumundan, zemininden ve giriş katlarından çıkan  sular ile ilgili yapılacak olan tespit onarım ve çalışmalarında  dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar vardır.  Bu  hususlara geçmeden daha da önce yapılması gereken en önemli şey ise iyi bir usta seçimi yapmaktır. İyi bir usta ile birlikte  etraflı bir tespit çalışması yapılmalıdır. Bu  tespit çalışması çok önemlidir. Çünkü burada yapılacak tespite binaen yapılacak olan çalışmanın amacı ve yapılacak olan çalışmanın yöntemi belirlenecektir.  Yapılacak olan çalışmanın amacı binanın bodrumunda çıkan suyun sebebi ya da kaynağına göre belirlenir. 

      Birinci Amaç: binanın bodrumundan çıkan suda lağım kokusu var ise bu bize kanalizasyon giderinde bir arıza olduğunu,  bu arızalı kısımdan lağım sularının sızdığını, lağım suyunun kendisine bir yol bularak binanın bodrumdan çıktığının işaretini verir. Kanalizasyon arızası binanın kendi kanalizasyon giderinde olabileceği gibi çevre binaların kanalizasyon giderinde de olabilir. Sonuç olarak kanalizasyon giderinde oluşan bir arızadan meydana geldiği anlaşılırsa kanalizasyon giderinin hangi bölümünden su sızıntısı olduğu tespit edilir orada tadilat ve tamirat çalışması yapılır ya da kanalizasyon gideri eski ise ilerleyen zamanlarda tekrardan başka yerlerden de arıza yapma ihtimali var ise kanalizasyon gideri tamamen yenilenir.  Çalışmamızın amacı kanalizasyon giderinde oluşan bir arızayı tespit edip onarmak olduğu için yapılacak olan çalışma yöntemi ve şeklide tamamen drenaj çalışmasından farklı olacaktır.

    İkinci Amaç: Binanın bodrumunda çıkan su da lağım kokusu yok ise yağmur suları binanın bodrumuna geliyor demektir. Çözüm olarak binanın etrafında drenaj sistemi çalışması yapılır. Drenaj sistemi iyi bir ustaya yaptırılmalı ve bir kez yaptırılmalıdır.  Drenaj sisteminin yapılmasındaki amaç binanın etrafında toplanan yağmur suyu ve zemin suyunu binanın içerisine girmeden binanın bir köşesinde toplamak ve buradan da belediyenin atık su borusuna bağlamaktır.  Burada yapılacak en küçük bir hata ile bodrum kata bir damla kadar bile olsa su gittiğinde yapılan tüm çalışmalar boşa gitmiş sayılacaktır.  Bu hatayı yapmamak içinde drenaj sistemini iyi kurmak gerekir.  Drenaj çalışması iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kışımın amacı binanın etrafındaki suyu binanın bir köşesine toplamak için drenaj sistemi kurmak, ikinci kısım ise burada toplanan suyu atık su borusuna bağlamak. 

      Birinci Kısım: binanın bodrum katının etrafındaki toprak, temel betonunun alt seviyesine kadar boşaltılır, eğim yönü ve miktarı gözetilerek zemin tesviye edilir, tesviye edile bu zeminin üzerine bir miktar çakıl serilir, serilen çakıl üzerine ortalama 60-100 lük delikli drenaj borusu döşenir. Drenaj borusu eklem yerleri akımın yönüne göre ayarlanır. Drenaj borusun meyili ister az olsun ister çok ama her tarafının aynı meyil derecesinde olması gerekir. Drenaj borusu etrafına keçe sarılarak döşenir, çakıl içerisinden süzülerek gelen su, çakıl aralarından süzülürken küçük tanecikleri de birlikte getirir işte bu taneciklerde keçe içesinde kalarak drenaj borusunun deliklerini tıkamaz. Keçe ile sarılan drenaj borusun etrafı ve üzeri gerektiği kadar çakıl taş ile doldurulur. Çakıl taşın üzerine toprağın çakıl taşın aralarına girmesini önleyecek şekilde naylon yada benzeri şeyler de serilebilir. Sonrasında üzeri tamamen kapatılır.

     İkinci Kısım: Binanın etrafına yapılan drenaj giderinin belediyenin ana atık su giderine bağlamak için yapılan çalışmadır. Bu çalışma binanın etrafına yapılan drenaj sistemin bittiği noktadan başlar. Drenaj sisteminden gelen suyu belediyenin atık su borusunu bağlama çalışmasıdır. Yine bu noktada karşımıza iki alternatif çıkmaktadır. 

     Birinci alternatif; binanın etrafına döşenen drenaj borusun meyili dikkate alınarak binanın bir köşesine drenaj kuyusu yapılır. Bu kuyu içerisine su seviyesine duyarlı çalışan motopomp yerleştirilir, motopompun  borusu da belediyenin atık su giderine bağlanır, su seviyesi yükseldikçe motor kendiliğinden çalışarak suyu atık su giderine gönderir.

    İkinci alternatif: binanın etrafına döşenen drenaj borusun gideri doğrudan atık giderine bağlanır. Bilindiği gibi belediyelerin atık su boruları yerin altında 3 – 4 metre arasında değişen bir derinlikte bulunur. Drenaj borusunun giderinin devamında meyile  uygun bir şekilde yer altından belediyenin atık su borusuna kadar tünel kazılır, bu tünel içerisine  döşenen korige boru ile drenaj sisteminden gelen su belediyenin atık su borusuna gönderilir. Her iki seçenek de kullanılır. Aralarındaki farka gelince;

      1-Drenaj giderini atık su borusuna motopomp vasıtası gönderilmek istendiğinde, bunun için bina etrafına ayrıca bir drenaj kuyusu yapılır bunun içerisine motor monte edilir, yine motordan atık suya kadar olan kısım için de yer üzerinden bir kanal yapmak gerekir. Bu kanal yapılırken parke taşları sökülür, bahçe duvarı varsa yıkılır, asfalt kırılır.  Yani binanın köşesine yapılan drenaj kuyusuna sonra ayrı bir gider çalışması yapılarak drenaj sisteminin suyu atık su giderine bağlanır.  Yer altından tünel gidilerek yapıldığında çalışmaların tamamı yerin altından olduğu için üst yapıda kaldırım taşları, bahçe ve peysaj bitkileri zara görmez, asfalt kırılmaz. 

     2-drenaj borusu giderini tünel kazılarak bağlandığında çalışma bir defa yapılır ve ömürlük olur.  Drenaj giderinin içerisindeki su da kendiliğinde gittiği için ayrıca bir kuyuya, motopompa ihtiyaç duyulmaz.  En önemlisi elektrik masrafı olmaz.  Tünel kazılarak yapılan gider ömürlük olur, diğeri ise çalışan ve yer üzerinde yapılın sistem olduğu için zamanla arıza verebilir.  Motopomp yöntemi genelde müteahhitler tarafından tercih edilir.  Drenaj kuyusu içerisinde biriken suyu motopomp vasıtası ile belediyenin atık su giderine gönderilmesi kısa vadeli bir çözümdür.  Kuyu yada motopompla ilgili herhangi bir arıza çıkmasına kadar geçen süre içerisinde müteahhit zaten dairelerini satmış olur ve kalıcı çözüm için yapılması gereken çalışmalar ve masraflar ev sahiplerine kalır.

    3- drenaj gideri tünel kazılarak bağlandığında meyile uygun bir şekilde gelen su aynı akıntı hızı ile atık su borusuna gönderilir. Akım olduğu için binanın etrafındaki suyun tamamı toplanmasına katkıda bulunur.

Burada bizim tercih ettiğimiz yöntem uzun ömürlü olması açısından drenaj kuyusundaki suyu tünel kazarak atk su borusuna bağlamak tünel kazarak bağlandığında drenaj kuyusundaki su alt seviyesi belediyenin atık su boru su seviyesinin üzerinde kaldığı için drenaj kuyusundan atık su borusuna  doğru doğal olarak bir meyil oluşacaktır,  bina etrafından meyil yönüne doğru döşenen delikli drenaj borusundan gelen su yine aynı şekilde meyille atık su borusuna direk bağlanacaktır.

Su kaçakların neden olduğunun, neden kaynaklandığını, nasıl oluştuğunu ne şekilde çözüme kavuştuğunu dört ana başlıkta ele alacağız.

  1. Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular.
  2. İptal olmuş kanallardan, rögarlardan ve tuvalet giderlerinden gelen kaçak sular.
  3. Yağmur sularından kaynaklana kaçak sular.
  4. Taban suyundan kaynaklanan kaçak sular.  Su kaçağının nedenleri ve çözümü için lütfen tıklayınız

Su kaçağı Neden Olur, Su Kaçağı Nasıl Bulunur, Su Kaçağının Kesin Çözümü Nedir

unutmayın alt yapı bir kez yapılır  ustalar kanalizasyon su bina temeline zarar verir mi, bina temelinin su alması, temelden gelen su, temeli su alan binanın ömrü, bodrumdan çıkan su, su betonu çürütür mü, bina temelinde drenaj nasıl yapılır, asansör boşluğuna su doluyor, apartmanın bodrumundan, su çıkıyor çözüm, binanın, binaya, apartmanın, apartmana, evi, eve, binanın, apartmanın, evin, daireni, bodrumun, bodrumundan, zemininden, tabanından, temelinden, duvarından,  kenarından, dışarıda, içeriye, su, lağım, suyu, alıyor, geliyor, çıkıyor, vuruyor, sızıyor, ıslatıyor, giriyor, doluyor, çekiyor, veriyor, kaçırıyor, kaçak, su, ne, nasıl, niçin, sebebi, nedeni, niçin, önleme, engelleme, durdurma, sızdırma, yalıtma, kurutma, ıslatma, koku, yapıyor, oluyor, zemin, katın, kattan, kata, bodruma, bahçe katı, giriş, yüksek giriş, ters dublekb, kot, kot 1, kot2,  müstakil, villa, nasıl, önlem, ne yapılabilir, çözümü, nedir. Kanaldan, kanalizasyondan, tuvaletten, lavabodan, yağmur, suyu, zemin, taban, yer altı,  drenaj, temeli su alan bina, temelden gelen su, çıkan, sızan, giren, kaçan, 

binanın bodrumuna kanalizasyon suyu sızıyor, Binanın bodrum katında kanalizasyon kokuları neden gelir, Binanın bodrum katında kanalizasyon suyu çıkıyor, Binanın bodrum katında kanalizasyon sızıntısı var, Binanın bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor, Binanın bodrum katından gelen kanalizasyon kokuları tespit eden firma, Binanın bodrum katından gelen kanalizasyon kokuları giderme işi yapan firma,  Binanın bodrum katından gelen kanalizasyon kokusu,  Binanın bodrum katındaki kanalizasyon suyunu kim bulur, Binanın bodrum katındaki kanalizasyon sızıntı giderilecek,  Sitenin zemin katına lağım akıyor, Sitenin zemini ile logar arasındaki kot farkı, hastanede fabrikada mağazada markette iş yerinde �ş Merkezi'nde sitede binada evde üst katta alt katta zemin katta Bodrum katta bahçe katında giriş katta kurumda Üniversitede fakültede adliyede eğlence merkezinde evde su kaçağı varsa su sızması  Sitenin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı, Sitenin bodrum katındaki lağım sızıntısı tespit edilecek,, Evin bodrumuna lağım suyu sızıyor,  koruge, korige, pimaş, fiyat, fiyati,Evin bodrum katında lağım kokuları neden gelir,  Evin bodrum katında lağım suyu çıkıyor, Evin bodrum katında lağım sızıntısı var,  Evin bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor, Evin bodrum katından gelen lağım kokuları tespit eden firma, Evin bodrum katından gelen lağım kokuları giderme işi yapan firma su kaçağı var,   Evin bodrum katından gelen lağım kokusu su kaçağı var,   Evin bodrum katındaki lağım suyunu kim bulur su kaçağı var,  Evin bodrum katındaki lağım sızıntı giderilecek su kaçağı var,   Evin bodrumuna logar suyu sızıyor su kaçağı var,  Evin bodrum katında logar kokuları neden gelir su kaçağı var,  Evin bodrum katında logar suyu  ıkıyor su kaçağı var, Evin bodrum katında logar sızıntısı var su kaçağı var,   Evin bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor su kaçağı var,  Evin bodrum katından gelen logar kokuları tespit eden firma ne yapmalıyım su kaçağı var,    Evin bodrum katından gelen logar kokuları giderme işi yapan firma ne yapmalıyım su kaçağı var,     Evin bodrum katından gelen logar kokusu ne yapmalıyım,    Evin bodrum katındaki logar suyunu kim bulur ne yapmalıyım,   Evin bodrum katındaki logar sızıntı giderilecek ne yapmalıyım,    Evin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı ne yapmalıyım,  Evin bodrum katındaki gider sızıntısı tespit edilecek ne yapmalıyım,   ne yapmalıyım,   Evin bodrumuna gider suyu sızıyor ne yapmalıyım,    Evin bodrum katında gider kokuları neden gelir ne yapmalıyım,    Evin bodrum katında gider suyu çıkıyor ne yapmalıyım,   Evin bodrum katında gider sızıntısı var ne yapmalıyım,    Evin bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor ne yapmalıyım,   Evin bodrum katından gelen gider kokuları tespit eden firma ne yapmalıyım,   Evin bodrum katından gelen gider kokuları giderme işi yapan firma ne yapmalıyım,    Evin bodrum katından gelen gider kokusu ne yapmalıyım,    Evin bodrum katındaki gider suyunu kim bulur, Evin bodrum katındaki gider sızıntı giderilecek,   Evin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı, inanın bodrum katındaki Kanalizasyon borusu sızıntısı tespit edilecek,, Evin zemin katına lağam akıyor, Evin zemini ile logar arasındaki kot farkı, Evin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı, Evimin bodrum katındaki lağam sızıntısı tespit edilecek, Evimin lağam bağlantısı yapılacak, Evimin bodrumuna lağam suyu sızıyor tavsiye,   Evimin bodrum katında lağam kokuları neden gelir tavsiye,   Evimin bodrum katında lağam suyu çıkıyor tavsiye,   Evimin bodrum katında lağam sızıntısı var tavsiye,   Evimin bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor tavsiye,   Evimin bodrum katından gelen lağam kokuları tespit eden firma tavsiye,   Evimin bodrum katından gelen lağam kokuları giderme işi yapan firma tavsiye,   Evimin bodrum katından gelen lağam kokusu tavsiye,   Evimin bodrum katındaki lağam suyunu kim bulur tavsiye,   Evimin bodrum katındaki lağam sızıntı giderilecek tavsiye,   Evin zemin katına atık su gideri akıyor, Evin zemini ile logar arasındaki kot farkı,Evin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı, inanın bodrum katındaki atık su gideri sızıntısı tespit edilecek, Evin bodrumuna atık su gideri suyu sızıyor, Evin bodrum katında atık su gideri kokuları neden gelir, Evin bodrum katında atık su gideri suyu çıkıyor, Evin bodrum katında atık su gideri sızıntısı var, Evin bodrum katından ağır lağım kokuları geliyor, Evin bodrum katından gelen atık su gideri kokuları tespit eden firma, Evin bodrum katından gelen atık su gideri kokular giderme işi yapan firma, Evin bodrum katından gelen atık su gideri kokusu, Evin bodrum katındaki atık su gideri suyunu kim bulur, Evin bodrum katındaki atık su gideri sızıntı giderilecek, Evin zemini ile logar arasındaki kot farkı, Evin bodrum katı ile logar arasındaki kot farkı, Evin bodrum katındaki pis su gideri sızıntısı tespit edilecek, Evin bodrum katından ağır lağım kokuları eliyor, Evin bodrum katından gelen pis su gideri kokuları tespit eden firma, Evin bodrum katından gelen pis su gideri kokuları giderme işi yapan firma, Evin bodrum katından gelen pis su gideri kokusu, Evin bodrum katındaki pis su gideri suyunu kim bulur, Evin bodrum katındaki pis su gideri sızıntı giderilecek,su çekilir, pompa ile su çekilir, su çekme işi yapanlar, temelden su çekilir, borrumdn su çekilir, bodrumd biriken suyu dışarı atma işi yapan firmalar, bodrumdan su çekmek, telefon numarası, fiyatı, tuvalet tıkanması,  kanalizasyon temizleme, su kaçağı tespiti, su kaçağı bulma, tıkalı gider açma,  lağım kokusu, tıkanıklık açma, lağım faresi, çözüm, engelleme, önleme, kanalizasyon basması, kanalizasyon temizleme, pimaş aç tuvalet tıkanması, tıkanan tuvalet nasıl açılır, pimaş açma. su kaçağı tespiti, , su kaçağı bulma, su kaçak tespit, kırmadan su kaçağı bulma, tıkalı gider , açma, ,tıkanıklık açma, iski kanalizasyon arıza, su basması,BEŞİKTAŞ  , Su Kaçağı Bulma Beşiktaş  , Su Kaçağı Bulma Abbasağa , Su Kaçağı Bulma Akatlar , Su Kaçağı Bulma Arnavutköy , Su Kaçağı Bulma Balmumcu , Su Kaçağı Bulma Bebek , Su Kaçağı Bulma Cihannüma , Su Kaçağı Bulma Dikilitaş , Su Kaçağı Bulma Etiler , Su Kaçağı Bulma Gayrettepe , Su Kaçağı Bulma Konaklar , Su Kaçağı Bulma Kuruçeşme , Su Kaçağı Bulma Levazım , Su Kaçağı Bulma Levent , Su Kaçağı Bulma Maçka , Su Kaçağı Bulma Mecidiye , Su Kaçağı Bulma Muradiye , Su Kaçağı Bulma Nispetiye , Su Kaçağı Bulma Ortaköy , Su Kaçağı Bulma Sinanpaşa , Su Kaçağı Bulma Türkali , Su Kaçağı Bulma Ulus , Su Kaçağı Bulma Valideçeşme , Su Kaçağı Bulma Vişnezade , Su Kaçağı Bulma Yıldız Mahallesi-SemtiBeyoğlu  , Su Kaçağı Bulma Beyoğlu  , Su Kaçağı Bulma Arapcamii Tıkanık Açma, Su Kaçağı Bulma  Asmalımescit , Su Kaçağı Bulma Bedrettin , Su Kaçağı Bulma Bereketzade , Su Kaçağı Bulma Bostan , Su Kaçağı Bulma Bülbül , Su Kaçağı Bulma Camiikebir, Su Kaçağı Bulma Çatmamescit , Su Kaçağı Bulma Cihangir , Su Kaçağı Bulma Dolapdere , Su Kaçağı Bulma Emekyemez , Su Kaçağı Bulma Evliyaçelebi , Su Kaçağı Bulma Firuzağa , Su Kaçağı Bulma Galatasaray , Su Kaçağı Bulma Gümüşsuyu , Su Kaçağı Bulma Hacıahmet , Su Kaçağı Bulma Hacıhüsrev , Su Kaçağı Bulma Hacımimi , Su Kaçağı Bulma Halıcıoğlu , Su Kaçağı Bulma Hasköy , Su Kaçağı Bulma Hüseyinağa , Su Kaçağı Bulma İstiklal , Su Kaçağı Bulma Kabataş , Su Kaçağı Bulma Kadımehmetefendi , Su Kaçağı Bulma Kalyoncukulluğu , Su Kaçağı Bulma Kamerhatun , Su Kaçağı Bulma Kaptanpaşa , Su Kaçağı Bulma Karaköy , Su Kaçağı Bulma Karamustafapaşa , Su Kaçağı Bulma Kasımpaşa , Su Kaçağı Bulma Katipmustafaçelebi , Su Kaçağı Bulma Keçecipiri , Su Kaçağı Bulma Kemankeş , Su Kaçağı Bulma Kılıçalipaşa , Su Kaçağı Bulma Kocatepe , Su Kaçağı Bulma Küçükpiyale , Su Kaçağı Bulma Kulaksız , Su Kaçağı Bulma Kuloğlu , Su Kaçağı Bulma Müeyyetzade , Su Kaçağı Bulma Ömeravni , Su Kaçağı Bulma Örnektepe , Su Kaçağı Bulma Piripaşa , Su Kaçağı Bulma Piyalepaşa , Su Kaçağı Bulma Pürtelaş , Su Kaçağı Bulma Şahkulu , Su Kaçağı Bulma Şehitmuhtar , Su Kaçağı Bulma Şişhane , Su Kaçağı Bulma Sururimehmetefendi , Su Kaçağı Bulma Sütlüce , Su Kaçağı Bulma Taksim , Su Kaçağı Bulma Tarlabaşı , Su Kaçağı Bulma Tepebaşı , Su Kaçağı Bulma Tomtom , Su Kaçağı Bulma Yahyakahya Mahallesi-SEMTİŞİŞLİ  , Su Kaçağı Bulma şişli  , Su Kaçağı Bulma 19mayıs , Su Kaçağı Bulma ayazağa tıkanık açma, Su Kaçağı Bulma  bozkurt , Su Kaçağı Bulma cumhuriyet , Su Kaçağı Bulma duatepe , Su Kaçağı Bulma ergenekon , Su Kaçağı Bulma esentepe , Su Kaçağı Bulma eskişehir , Su Kaçağı Bulma feriköy , Su Kaçağı Bulma fulya , Su Kaçağı Bulma gülbahar , Su Kaçağı Bulma halaskargazi , Su Kaçağı Bulma halideedipadıvar , Su Kaçağı Bulma halilrıfatpaşa , Su Kaçağı Bulma harbiye , Su Kaçağı Bulma huzur , Su Kaçağı Bulma inönü , Su Kaçağı Bulma izzetpaşaçiftliği , Su Kaçağı Bulma kaptanpaşa , Su Kaçağı Bulma kurtuluş , Su Kaçağı Bulma kuştepe , Su Kaçağı Bulma mahmutşevketpaşa , Su Kaçağı Bulma maslak , Su Kaçağı Bulma mecidiyeköy , Su Kaçağı Bulma meşrutiyet , Su Kaçağı Bulma nişantaşı , Su Kaçağı Bulma okmeydanı , Su Kaçağı Bulma osmanbey , Su Kaçağı Bulma pangaltı , Su Kaçağı Bulma paşa , Su Kaçağı Bulma teşvikiye , Su Kaçağı Bulma topağacı , Su Kaçağı Bulma paşa mahallesi-semtiAtaşehir  , Su Kaçağı Bulma ataşehir  , Su Kaçağı Bulma atatürk , Su Kaçağı Bulma barbaros , Su Kaçağı Bulma esatpaşa , Su Kaçağı Bulma ferhatpaşa , Su Kaçağı Bulma fetih , Su Kaçağı Bulma içerenköy , Su Kaçağı Bulma inönü , Su Kaçağı Bulma kayışdağı , Su Kaçağı Bulma küçükbakkalköy , Su Kaçağı Bulma mustafakemal , Su Kaçağı Bulma namıkkemal , Su Kaçağı Bulma örnek , Su Kaçağı Bulma yeniçamlıca , Su Kaçağı Bulma yenisahra semti-mahallesibeykoz  , Su Kaçağı Bulma beykoz  , Su Kaçağı Bulma acarkent , Su Kaçağı Bulma acarlar , Su Kaçağı Bulma anadoluhisarı , Su Kaçağı Bulma anadolukavağı , Su Kaçağı Bulma baklacı , Su Kaçağı Bulma beykoz , Su Kaçağı Bulma camlıbahçe , Su Kaçağı Bulma çavuşbaşı , Su Kaçağı Bulma çengeldere , Su Kaçağı Bulma çiftlik , Su Kaçağı Bulma çiğdem , Su Kaçağı Bulma çubuklu , Su Kaçağı Bulma fatih , Su Kaçağı Bulma göktürk, Su Kaçağı Bulma göztepe , Su Kaçağı Bulma gümüşsuyu , Su Kaçağı Bulma incirliköy , Su Kaçağı Bulma kanlıca , Su Kaçağı Bulma kavacık semti-mahallesikadıköy  , Su Kaçağı Bulma kadıköy  , Su Kaçağı Bulma acıbadem , Su Kaçağı Bulma bostancı , Su Kaçağı Bulma caddebostan , Su Kaçağı Bulma caferağa , Su Kaçağı Bulma dumlupınar , Su Kaçağı Bulma eğitim , Su Kaçağı Bulma erenköy , Su Kaçağı Bulma fenerbahçe , Su Kaçağı Bulma feneryolu , Su Kaçağı Bulma fikirtepe , Su Kaçağı Bulma göztepe , Su Kaçağı Bulma hasanpaşa , Su Kaçağı Bulma kozyatağı , Su Kaçağı Bulma koşuyolu , Su Kaçağı Bulma merdivenköy , Su Kaçağı Bulma odokuzmayıs , Su Kaçağı Bulma osmanağa , Su Kaçağı Bulma rasimpaşa , Su Kaçağı Bulma sahrayıcedit , Su Kaçağı Bulma suadiye , Su Kaçağı Bulma zühtüpaşa mahallesi-semtikartal  , Su Kaçağı Bulma kartal  , Su Kaçağı Bulma atalar , Su Kaçağı Bulma çarşı , Su Kaçağı Bulma cevizli , Su Kaçağı Bulma cumhuriyet , Su Kaçağı Bulma esentepe , Su Kaçağı Bulma gümüşpınar , Su Kaçağı Bulma hürriyet , Su Kaçağı Bulma karlıtepe , Su Kaçağı Bulma kartal , Su Kaçağı Bulma kordonboyu , Su Kaçağı Bulma orhantepe , Su Kaçağı Bulma orta , Su Kaçağı Bulma petroliş , Su Kaçağı Bulma rahmanlar , Su Kaçağı Bulma soğanlık , Su Kaçağı Bulma topselvi , Su Kaçağı Bulma uğurmumcu , Su Kaçağı Bulma yakacık , Su Kaçağı Bulma yalı , Su Kaçağı Bulma yukarı mahallesi-semtimaltepe  , Su Kaçağı Bulma maltepe  , Su Kaçağı Bulma adatepe , Su Kaçağı Bulma altay , Su Kaçağı Bulma altıntepe , Su Kaçağı Bulma aydınevler , Su Kaçağı Bulma bağlarbaşı , Su Kaçağı Bulma başıbüyük , Su Kaçağı Bulma büyükbakkalköy , Su Kaçağı Bulma cevizli , Su Kaçağı Bulma çınar , Su Kaçağı Bulma dragos , Su Kaçağı Bulma esnkent , Su Kaçağı Bulma ferhatpaşa , Su Kaçağı Bulma feyzullah , Su Kaçağı Bulma fındıklı , Su Kaçağı Bulma girne , Su Kaçağı Bulma gülensu , Su Kaçağı Bulma gülensuyu , Su Kaçağı Bulma idealtepe , Su Kaçağı Bulma küçükyalı , Su Kaçağı Bulma  yalı , Su Kaçağı Bulma zümrütevler mahallesi-semtipendik  , Su Kaçağı Bulma pendik  , Su Kaçağı Bulma ahmetyesevi , Su Kaçağı Bulma bahçelievler , Su Kaçağı Bulma batı , Su Kaçağı Bulma camçeşme , Su Kaçağı Bulma çamlık , Su Kaçağı Bulma çarşı , Su Kaçağı Bulma çınardere , Su Kaçağı Bulma doğu , Su Kaçağı Bulma dolayoba , Su Kaçağı Bulma dumlupınar , Su Kaçağı Bulma esenler , Su Kaçağı Bulma esenyalı , Su Kaçağı Bulma fatih , Su Kaçağı Bulma fevzi çakmak , Su Kaçağı Bulma güllübağlar , Su Kaçağı Bulma güzelyalı , Su Kaçağı Bulma harmandere , Su Kaçağı Bulma kavakpınar , Su Kaçağı Bulma kaynarca , Su Kaçağı Bulma kurtköy , Su Kaçağı Bulma orhangazi , Su Kaçağı Bulma orta , Su Kaçağı Bulma ramazanoğlu , Su Kaçağı Bulma sanayi , Su Kaçağı Bulma sapanbağları , Su Kaçağı Bulma şeyhli , Su Kaçağı Bulma velibaba , Su Kaçağı Bulma yayalar , Su Kaçağı Bulma yenişehir , Su Kaçağı Bulma yeşilbağlar mahallesi-semtiümraniye  , Su Kaçağı Bulma ümraniye  , Su Kaçağı Bulma ademyavuz , Su Kaçağı Bulma altınşehir , Su Kaçağı Bulma armağanevler , Su Kaçağı Bulma aşşağıdudullu , Su Kaçağı Bulma atakent , Su Kaçağı Bulma cemil , Su Kaçağı Bulma çakmak , Su Kaçağı Bulma çamlık , Su Kaçağı Bulma dumlupınar , Su Kaçağı Bulma elmalıkent , Su Kaçağı Bulma esenevler , Su Kaçağı Bulma esenkent , Su Kaçağı Bulma esenşehir , Su Kaçağı Bulma fatihsultanmehmet , Su Kaçağı Bulma hekimbaşı , Su Kaçağı Bulma huzur , Su Kaçağı Bulma ıhlamurkuyu , Su Kaçağı Bulma inkilap , Su Kaçağı Bulma istiklal , Su Kaçağı Bulma kazımkarabekir , Su Kaçağı Bulma madenler , Su Kaçağı Bulma mehmetakif , Su Kaçağı Bulma namıkkemal , Su Kaçağı Bulma necipfazıl , Su Kaçağı Bulma parseller , Su Kaçağı Bulma saray , Su Kaçağı Bulma site , Su Kaçağı Bulma şerifali , Su Kaçağı Bulma tantavi , Su Kaçağı Bulma tatlısu , Su Kaçağı Bulma tepeüstü , Su Kaçağı Bulma topağacı , Su Kaçağı Bulma yamanevler , Su Kaçağı Bulma yukarıdudullu mahallesi-semtiüsküdar  , Su Kaçağı Bulma üsküdar  , Su Kaçağı Bulma acıbadem , Su Kaçağı Bulma altunizade , Su Kaçağı Bulma ayazma , Su Kaçağı Bulma bahçelievler , Su Kaçağı Bulma barbaros , Su Kaçağı Bulma beylerbeyi , Su Kaçağı Bulma bulgurlu , Su Kaçağı Bulma burhaniye , Su Kaçağı Bulma çamlıca , Su Kaçağı Bulma çengelköy , Su Kaçağı Bulma çiçekçi , Su Kaçağı Bulma doğancılar , Su Kaçağı Bulma emek , Su Kaçağı Bulma emniyet , Su Kaçağı Bulma ferah , Su Kaçağı Bulma fıstıkağacı , Su Kaçağı Bulma gülfemhatun , Su Kaçağı Bulma güzeltepe , Su Kaçağı Bulma icadiye , Su Kaçağı Bulma ihsaniye , Su Kaçağı Bulma kandilli , Su Kaçağı Bulma kısıklı , Su Kaçağı Bulma küçüksu , Su Kaçağı Bulma kuleli , Su Kaçağı Bulma küplüce , Su Kaçağı Bulma kuzguncuk , Su Kaçağı Bulma libadiye , Su Kaçağı Bulma muratreis , Su Kaçağı Bulma nakkaştepe , Su Kaçağı Bulma pazarbaşı , Su Kaçağı Bulma selimiye , Su Kaçağı Bulma sultantepe , Su Kaçağı Bulma vaniköy , Su Kaçağı Bulma yavuztürk , Su Kaçağı Bulma zeynepkamil mahallesi-semtiataşehir  , Su Kaçağı Bulma  ateşehir  , Su Kaçağı Bulma ataşehir  , Su Kaçağı Bulma atatürk , Su Kaçağı Bulma ferhatpaşa , Su Kaçağı Bulma içerenköy , Su Kaçağı Bulma kayışdağı , Su Kaçağı Bulma küçükbakkalköy , Su Kaçağı Bulma mustafakamal , Su Kaçağı Bulma örnek , Su Kaçağı Bulma yeniçamlıca , Su Kaçağı Bulma yenisahra mahallesi semtisancaktepe , Su Kaçağı Bulma sancaktepe  , Su Kaçağı Bulma osmangazi , Su Kaçağı Bulma eyüpsultan , Su Kaçağı Bulma sarıgazi , Su Kaçağı Bulma yenidoğan mahallesi-semtiçekmeköy  , Su Kaçağı Bulma çekmeköy  , Su Kaçağı Bulma ömerli , Su Kaçağı Bulma taşdelen , Su Kaçağı Bulma alemdağ mahallesi-semtituzla  , Su Kaçağı Bulma akfırat , Su Kaçağı Bulma aydınlı , Su Kaçağı Bulma içmeler , Su Kaçağı Bulma istasyon , Su Kaçağı Bulma içmeler , Su Kaçağı Bulma mimarsinan , Su Kaçağı Bulma orhanlı , Su Kaçağı Bulma tersaneler mahallesi-semti, Su Kaçağı Bulma  sariyer, Su Kaçağı Bulma  beylik düzü, Su Kaçağı Bulma  küçük çekmece, Su Kaçağı Bulma  Büyükçekmece, Su Kaçağı Bulma  Bahçelievler, Su Kaçağı Bulma  Eyüp, Su Kaçağı Bulma  fatih, Su Kaçağı Bulma  Eminönü, Su Kaçağı Bulma Bayrampaşa, Su Kaçağı Bulma  şişli, Su Kaçağı Bulma  kağıthane, Su Kaçağı Bulma  Arnavut köy, Su Kaçağı Bulma telelefon numarası, Su Kaçağı Bulma  tel, Su Kaçağı Bulma  irtibat, Su Kaçağı Bulma  iletişim, Su Kaçağı Bulma  tavsiye, Su Kaçağı Bulma  yardım, kırmadan Su Kaçağı bulma, tespit etme

 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0