Ustalar kanalizasyon

      1984 yılından itibaren İstanbul'un her bölgesinde, yapılacak olan işin özellikleri dikkate alınarak uygun ekipman, alet, makina ve cihazların seçimini yaparak, yılların kazandırmış olduğu tecrübe ile çalışıyoruz. Yeni alt yapılar inşa ediyoruz, yine yılların vermiş olduğu, nesilden nesilde aktarılan toplam tecrübe ile kanalizasyon ve alt yapı ile ilgili meydana gelen arızaları tespit ediyoruz, en uygun yöntemler ile onarımını yapıyoruz, gerekirse yeniliyoruz. Kanalizasyon Tamiratı, Alt Yapı Yenileme, Kanal, Tünel, Drenaj, Kuyu İşleri, Çekvalf Takma, Logar Temizleme ve bakımı, Lağım Gideri Açma, Tuvalet Açma, Bodrom, Zemin ve Giriş Katlarda Lağım Kokularını Giderme, Kanalizasyon Geri Basması Engelleme, Su Sızıntılarını Tespit Etme ve Giderme, Lağım Faresini Engelleme çalışmaları yapıyoruz. Yapmış olduğumuz işleri kısaca açıklamak gerekirse;       

Kanalizasyon: Kanalizasyon sisteminde meydana gelen çoğu arıza özellikle tıkanma, lağım basması ve kanalizasyon geri tepmesi, atıksu tesisatın yapımında kullanılan malzemeden, işçilik hatalarından ve  kanalizasyon borularının deforme olmasından dolayı meydana  gelmektedir.  Tıkanan boruların her hangi bir cihaz ile açılması geçici bir çözüm olsa da tıkanmaya sebep olan deformasyon ve hatalar devam ettiği için zamanla tıkanma olayı da tekrar ortaya çıkmaktadır. Bu noktada uzun vadede fayda sağlayacak ise onarımını yapıyoruz,  yada en kalıcı çözüm olarak kanalizasyon  sistemini en doğru şekliyle yeniden yapıyoruz 

Kanalizasyon Tüneli: Binanın lağım giderini yeraltından tünel  giderek bağlıyoruz.  Kot farkının olduğu,  kanalizasyon ve lağım gideri seviyesinin iskinin ana Kanalizasyon borusu seviyesinden aşağıda olduğu Bodrum  zemin ve giriş katlar için tünel kazarak kot farkını ortadan kaldırıyoruz.  lağım gideri tesisatını tünel kazarak yaptığımız  için bina site ve villaların bahçe  düzenlemesi, Peyzaj ve çit Bitkileri zarar görmüyor, kaldırım taşları sökülmüyor asfaltta kırılma ve kesme işlemleri yapılmıyor. Üstelik yaya ve insan trafiğinin  yoğun olduğu cadde ve sokaklarda lağım giderini tünel kazarak bağlamak artık zorunluluk haline gelmiştir.

Lağım Kuyusu:   Lağım gideri borusu seviyesi İSKİ kanalizasyon borusu seviyesinden aşağıda olan  yani kot farkı olan bodrum zemin ve giriş katların  kanalizasyon gideri sisteminin çalışmasını sağlamak için site ya da bina bahçesine kuyu ya da logar  yapıyoruz,  yapmış olduğumuz bu kuyu ya da Logar içerisine  pis su ve atık suyu yukarı atması için su seviyesine duyarlı çalışan motor ya da atık su pompası monte ederek kanalizasyon sisteminin çalışmasını sağlıyoruz. 

Rögar Temizleme Ve Rögar Açma: Kanalizasyon  sisteminde ve lağım giderinde oluşan arıza ve tıkanıklığı önlemenin en önemli yolu  logar temizleme ve periyodik logar bakımıdır. Logar içerisinde meydana gelen yıpranmalar atıkların burada birikmesiyle tıkanmaya ve zamanla  lağım kokusuna neden olur. Uygun ekipmanlarla logar temizliği ve  periyodik  Logar bakımını yapıyoruz .

Drenaj kuyusu: Tabanında su bulunan, tabanındaki su kaçağı bir türlü durdurulumayan binaların tabanına kuyu yapıyor, kuyu içerisine biriken su seviyesine duyarlı olarak çalışan su motoru monte ediyoruz.

Drenaj Sistemi Kuruyoruz:  Binaların ve sitelerin drenaj sistemlerini  yapıyoruz, Eski binalarda ve bitişik nizam yapılmış binalarda bina için drenaj yapıyoruz 

Lağım Kokusu Engelleme: Kanalizasyon gideri  düzgün çalışmayan ve drenaj sistemi yapılmayan bina ve sitelerin Bodrum ve zemin katında oluşan su sızıntıları ile su kaçaklarının neden olduğu ağır koku ve lağım  kokusunu gideriyoruz.  

Çekvalf  Ustası: Bodrum ve zemin katlar, şiddetli yağmur yağmasından sonra oluşan su baskınlarına ve taşkınlarına maruz kalmaktadır. Bu sular atık su olduğu için ne kadar temizlik yapılsa da hiçbir eşya tekrardan kullanılmamaktadır. Çözüm olarak çekvalf monte etmeyi gerekli görüyoruz Çekvalf kanalizasyon sistemine montaj edilen tek yönlü çalışan önleyici bir mekanizmadır. Dışardan gelen su baskınları ve ya taşkınları esnasında Ana kanalizasyon yönünden gelen atık suyun binanın içine girmesi durumunda basınçlı su ile otomatik olarak kapağının kendiliğinden kapanması ile atık suyun binanın içine girmesine engel olmaktadır. Çekvalf ayrıca kanalizasyon ve logarda yaşayan hamamböceği gibi haşere türü hayvanların ve lağım faresinin eve girmesini  engeller, yine lağım kokusunu engellemek için çekvalf monte edilmesi gerekir.  ustalar kanalizasyon olarak bina ve sitelerde kanalizasyon geri basması önleme, lağım faresi engelleme ve lağım kokusuna kesin çözüm olduğu için çekvalf mont edilmesini zorunlu görüyoruz. 

Lağım Faresi Çözümü  kanalizasyon borularında yaşayan bu hayvanlar site ve binalarda  bulunan tuvalet ve lağım giderleri borularından  içeri girerler,   lağım faresine kesin çözüm olduğu için kanalizasyon sistemine çekvalf monte edilmesini gerekli görüyoruz.  

Kanalizasyon Sistemine Bakış Açımız ve Çalışma Prensibimiz

     Kanalizasyon tesisatını bir bütün olarak ele almak ve anlatmak gerekir, çünkü kanalizasyon sisteminin herhangi bir yerinde meydana gelen küçük bir arıza tesisatın tamamını etkileyerek çalışmaz hale getirebilir. Sorunsuz çalışan bir kanalizasyon tesisatına yani borularından her hangi birine bir cisim kaçtığında tıkanma olur ancak bu tıkanıklık o kısımla sınırlı kalmaz ve tesisatın tamamını çalışmaz hale getirebilir. Bir cismin kaçması sonucu oluşan tıkanma durumları sıkça yaşanan ve çözümü de bir kadar kolay olan bir arıza çeşidir. Bu tür arızalar zaten aniden ortaya çıkar robotla yada borunun içerisine şiş salınarak açılır. Tesisatta başka bir problem yoksa uzun bir süre  tıkanıklık tekrar olmaz. Ancak tıkanmalar tekrar ediyor ve sürekli oluyorsa, ağır lağım kokuları oluyorsa ve zaman zaman kısmi olarak kanalizasyon geri tepmesi ve lağım taşması oluyorsa kanalizasyon tesisatında büyük bir arıza var demektir.  Kanalizasyon tesisatındaki büyük arızaların ilk belirtisi lağım kokusu şeklinde olur. Lağım kokusu kendi başına müstakil bir sorun değil, büyük bir arızanın habercisidir ve işaretidir.  Ancak bir çok kişi kanalizasyon tesisatı tamamen çalışmaz hale geldiğinde bu büyük arızanın farkına varır ve arızayı gidermeye çalışır.

    Kanalizasyon tesisatındaki arızaların diğer bir belirtisi ise Kanalizasyon geri tepmesi ve lağım taşmasıdır. Kanalizasyon geri basması veya lağam taşması genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katlardaki dairelerin tuvaletlerinde görülür,  aslında arıza kanalizasyon borusunun her hangi bir yerinde olmasına karşın arızanın sonuçları ilk buralarda görüldüğü için sorun da çözüm de buralarda aranır. Aslında anlatılan arızaların temel sebebi kanalizasyon tesisatında kullanılan beton boruların, künglerin yada pimaş boruların deforme olması ve ya kanalizasyon borularının eğim verilmeden döşenmesidir. Bu iki hususa dikkat edilmeden yapılan tesisatlar ilk zamanlar çalışır yada çalışıyor gibi gözükür ancak bir süre sonra tamamen durur ve çalışmaz hale gelir.

   Günümüzde çeşitli nedenlerden dolayı büyük şehirlere yapılan göçler büyük şehirlerde aşırı nüfus yoğunluğuna neden olmuş, bunun doğal bir sonucu olarak da arsa ve daire fiyatları artmıştır. Deprem ve İmar mevzuatından dolayı yeni yapılan inşaatlarda binaların çok katlı ve yüksek yapılmasına izin verilmemesi aynı arsa üzerine daha fazla daire yapabilme arzusu içerisinde olan müteahhitlerin yönünü yukarıdan aşağıya yani bodrum ve zemin katlara çevirmesine neden olmuştur.  Öyleki; kot-1 kot-2 derken kot-3 hatta kot-4. kata kadar daireler yapılmıştır. Bu dairelerin en büyük sorunları da Kanalizasyon geri tepmesi, su basması ve lağam taşması olmuştur.  Çünkü bu katlara yapılan dairelerin lağım gideri borularının seviyesi İski kanalizasyon borularının seviyesi ile aynı yada daha da aşağı seviyede kalmıştır. Kanalizasyon borusunun seviyesi iski kanalizasyon ana borusunun seviyesi ile aynı seviyede yada aşağı seviyede olduğunda kanalizasyon borusu içerisindeki lağım suyunun,  boru içerisindeki hızı yavaşlar hatta durma noktasına gelir. Hareketsiz olan lağım suyu içerisindeki maddeler ve yağlar katılaşarak zamanla kistleşir ve taşlaşır, bu durum ilk zamanlar lağım kokusu ve ağır kokulara neden olur ancak ilerleyen zamanlarda kısmi tıkanıklara ve lağım taşmasına neden olur. Tıkalı kanalizasyon borusunun kullanılması lağım suyunun geri basmasına neden olur, üst katlardaki tuvaletlerden gelen lağım suları önü gitmediği için bodrum, zemin ve giriş katlardaki dairelerin tuvaletini basar,  üst katların tuvaletleri bundan ilk etapta etkilenmez ve çalışır, aslında çalışıyor gibi görünür ama lağım suları kanalizasyon giderine değil de alt katlarda bulunan daireleri gider.  

     Anlatmış olduğumuz bu problemin kesin çözümü vardır, Ancak önümüze iki seçenek çıkar. Birincisi binanın kanalizasyon borusunun İski ana borusuna iski ana borusunun seviyesinin aşağı düştüğü bir noktada bağlamak. Bu da Kanalizasyon Tüneli ile yeni güzergah oluşturmak ve kanalizasyon borusunu yeni güzergahtan döşeyerek iski kanalizasyon borusuna bağlayarak olur. Tünel kazma yöntemi bu şekilde Kot farkı Çözümü için genelde tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerde ve yer üzerinde yapılacak bir kanalizasyon çalışmasının çevrede rahatsızlık verebileceği yerlerde gerekli görülmektedir. Tünel kazılarak yeni lağım gideri yapma tamamen yerin altından yapıldığı için villa, bina yada sitenin bahçesine, parkelerine, peyzaj ve süs bitkilerine hiçbir şekilde zarar gelmez ve yine bina dışında da kaldırım ve asfaltı kırma ve kesme zorunluğu ortadan kalkar,  çevreye de en ufak bir görüntü kirliliği ve rahatsızlık verilmez. Kalite yönünden bakıldığında da tünel kazarak yapılan lağım gideri,  sorunu uzun vadeli olarak çözer, tıkanma hadisesi bir daha yaşanmaz.  Karşımıza çıkan ikinci seçenek ise binanın yada sitenin bahçesine kuyu yada logar yapmak, bu kuyu yada logarın içerisine pis su seviyesine duyarlı çalışan Lağım Motoru Montajı yapmaktır.  İski ana borusu ile binanın zeminin seviyesinin arasındaki kot farkı, monte edilen bu pompanın atık suyu yukarı atması ile giderilmiş olacaktır.

    Kanalizasyon çalışması çok yönlü bir çalışma gerektirir,  bir kısmı açık kanal, bir kısmı kapalı yatay tünel yöntemi ile yapılması gerekebilir, bazen kuyu yapmak bazen logar yapmak gerekli olabilir, bazen tünel kazmak bazen de pompa monte etmek gerekebilir. İş te bu noktada Ustalar Kanalizasyon olarak çalışmanın amacına, çevresel ve teknik şartlara göre en uygun yöntemleri belirleyerek en iyi şekilde uygulama gayreti ile kaliteli bir hizmet sunmaya çalışıyoruz.   Uygun ekip ve ekipmanlarımız, iş makinalarımız, alet ve cihazlarımız ile İstanbul'un her bölgesinde çalışıyoruz.

Saygılarımızla

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0