KANALİZASON BAĞLANTISI NEDEN ÖNEMLİDİR.

      Kanalizasyon tesisatı yapıların önemli bir parçasıdır.  Kanalizasyon tesisatı genelde binanın kaba inşaatı yapıldığı esnada yapılır, sonrasında üzerine duvarlar örülür, sıvalar, alçılar yapılır, fayans ve laminat parkeler döşenir, en sonunda boya ve dekorasyon işleri yapılır. Yani bina içerisinde en önce yapıldığı için en alt tabada yada alt kısımda bulunur ve sonrasında üzerine bir sürü şey yapılır. Görsellik ve estetik açısından böyle olmak zorundadır. Yeni yapılarda kalorifer, kombi ve petek boruları bile artık yüzeyin altından yapılmaktadır. Bu şekilde bir sıralama binaya yada daireye görsellik ve estetik açıdan ne kadar katkı sağlıyor ise kanalizasyon sisteminde sonradan meydana gelebilecek tıkanıklık ve su kaçırmaları gibi sorunların çözümünde de bir o kadar zorluklara ve masraflara sebep olmaktadır. Bu da bize evimizde olması gereken sağlıklı bir şekilde çalışan kanalizasyon tesisatının önemini ortaya koymaktadır. Sağlıklı çalışmaması durumunda, tıkanma ve su kaçağı şeklinde meydana gelen arızalarda, bin bir zahmetle inşa ettiğimiz her bir köşesine kenarına güzel olsun diye emek sarf ettiğimiz, dolayıyla masraf ettiğimiz evimizin ne hale geleceğini siz düşünün.  Burada kanalizasyon tesisatının öneminden kısaca bahsettikten sonra konuyu daha kapsamlı anlatmaya çalışacağız. Bu sistemi tüm yönleri ile ele almak, en ince noktasına kadar anlatmak için konuyu bölümler halinde ele almanın faydalı olacağını düşünüyoruz Böylelikle sistemin hem genel hatlarının kolaylıkla algılanmasını sağlayacağız hem de ilgili bölümde anlatılmak istenenin  tüm teferruatları ile birlikte ortaya koyacağız.

 

KANALİZASYON SİSTEMİ NEDİR.

        Atık su gideri tesisatı, pis su gideri tesisatı, lağım gideri ve ya kanalizasyon gideri gibi bir çok adı olan Kanalizasyon  tesisatını: içerisinde yaşadığımız evin yada dairenin tuvalet, lavabo ve banyosunda kullanılan atık suyun gidere verildiği kısımdan başlayan şehir kanalizasyon sisteminin atık su tesisinde son bulan, evin, dairenin, binanın, işyerinin yada her hangi bir yapının içerisindeki kullanılmış atık suyu atık su tesisine taşıyan, boru ve başkaca aparatlar dan oluşan tesisatların bütünü şeklinde tanımlayabiliriz. Kanalizasyon tesisatı Şehir kanalizasyon tesisatı ve bina kanalizasyon tesisatı olmak üzere ikiye ayrılır. Biz burada daha çok bina kanalizasyon tesisatı  üzerine duracağız ve Bina içi atık su tesisatı ve bina dışı atık su tesisatı olarak iki ayrı bölümde ele alacağız.

    Bina içi atık su tesisatı su kullanma yerlerinden başlayan ve  bina  dışındaki  rögara  kadar  olan kısımdır. Bina içi atık su tesisatı daire içerisinden belediyenin ana giderine doğru sırasıyla daire içi bağlantı borusu, kat borusu, kolon borusu ve havalık borusu olmak üzere 5 kısımdan oluşur.

BİNA KANALİZASYON TESİSATININ BÖLÜMLERİ

Daire İçi  Bağlantı Borusu

Tuvalet Banyo gibi Su kullanma yerleri ile kat borusu arasındaki küçük çaplı borudur yani daire içinde kullanılan borularda oluşur. En düşük çaplı borular bu kısımlarda kullanılır. Atık su gideri tesisatının başlangıcıdır. Mutfak banyo tuvalet gibi kısımlarının içerisinde bulunan çamaşır makinesi bulaşık makinesi giderlerinin bulunduğu bölümdür. Burada üzerinde durulması gereken iki tane parça vardır  bir tanesi Klozet ve aparatları Diğeri ise ve Alaturka tuvaletlerde bulunan tuvalet taşının altında bulunan S borusu Diğeri ise tuvalet deliği kapağıdır.  es borusu içerisinde daima su bulunduğundan atık su tesisatı borularının içerisinde bulunan kokunun daire içerisine gelmesini engellenmesini sağlar. Yine Tuvalet deliği kapağı da benzer fonksiyonu yerine getirir. Alafranga tuvalette ise bu durum biraz değişir. Alafranga tuvalette yani klozette S borusu bulunur ancak tuvalet deliği kapağı bulunmaz. Tuvalet deliği kapağının engellemiş olduğunu lağım kokusu ve lağım faresini önlemek için ya klozet altına çekvalf takılmalı ya da bina ana rögarına  çekvalf takılmalıdır.

Kat Borusu

Katlardaki su kullanma yerlerinden yani tuvalet, lavabo ve banyodan gelen atık suyu en yakındaki kolon borusuna ulaştıran bölümdür. Daire dışından kolon borularına kadar olan kısımda diyebiliriz.

Kolon Boruları

Kat borularından gelen pis ve kirli suları ana boruya ileten düşey konumda döşenen borulardır.

Ana Boru

Bina içerisindeki kolon borularının bağlandığı, binanın dışında bulunan rögara kadar olan boru bölümüdür. Kanalizasyon ara borulardan gelen pis ve kirli suları binanın temel sınırları içerisinde yani binanın temel alanının içinde en alt zeminde toplayarak bina dışındaki rögara iletir. Ana borular bina içi tesisatında kullanılan borulardan en büyük çapa sahip olan borulardır. Binanın Kanalizasyon yükünü bu borular taşır. Ana boru bina dışında mutlaka bir rögara bağlanmalıdır. Rögar, bina dışında pis su borularının dönüş, bağlantı ve arıza tamiri gibi nedenlerden dolayı gereklidir. Ana borular en kısa yoldan bina dışına çıkarılmalıdır. Tüm kolon boruları tesisatın durumuna göre tek ana boruda toplanabildiği gibi şartlara göre bazen iki boru şeklinde çıkarılıp, bina dışında bulunan rögarda birleşir.

ANA RÖGAR

Binanın çevresindeki atık su borularının toplandığı ve tek bir ana boruya bağlandığı kısımdır. Kanalizasyon tesisatında yada tesisatın bir bölümünde  çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen arızaların giderilmesinde pratik bir öneme sahiptir ana rögarlar. Her hangi bir arıza durumunda bu rögarların kontrol edilmesiyle arızanın meydana gelmiş olabileceği alan tespit edilmeye çalışılır.  Arızanın olabileceği alan ne kadar daraltılmış olursa yapılacak olan çalışmada bir o kadar en aza indirilmiş olacaktır. Arıza durumunun belirlenmesinde oldukça büyük bir öneme sahip olan rögarlar aynı zamanda kanalizasyon sistemini sigortası sayılabilecek Çek valflerin monte edildiği kısımdır. Peki nedir bu çekvalf;?  Çekvalf kanalizasyon sistemine montaj edilen tek yönlü çalışan önleyici bir mekanizmadır. Normal şartlarda yönü evden belediyenin ana kanalizasyon hattına doğrudur. Tuvalet ve banyolardan çıkan pis sular bu mekanizmanın içerisinden geçerek belediye ana kanalizasyon hattına ulaşır. Tuvalet ve banyolardan giden pis su bu mekanizma içerisine geldiğinde hafif basınç ile kapak açılır ve pis su buradan geçer, pis su geçişi sona erdikten sonra kapak kapanır ve bina ile kanalizasyon hattı arasındaki bağlantı kesilir. Çek valf monte edildiğinde Belediye ana hattından gelen yani ters istikametten gelen Lağım Faresi, lağım kokusu, kanalizasyon geri basmasını önlenmiş olur. İçeriden dışarı madde çıkışına izin verip dışarıdan içeriye madde girişine izin vermediği için kanalizasyon sisteminin sigortası sayılır.

Ana rögarın en az 80*80 ölçülerinde olması gerekir. Bu ölçülerde olduğu takdirde arızalar müdahale etmek için uygun çalışma alanı da oluşturtulurmuş olacaktır. Zira Atık su tesisatında meydana gelen arızaların tespiti de onarımı da ilk olarak ana rögar üzerinden gidilerek yapılır.  Atık su tesisatında meydana gelebilecek su kaçağı, tıkanma ve geri basma gibi sorunların tespiti ilk olarak ana rögarın kontrol edilmesi ile olur. Ana rögarda akıntının olup olmadığı, akıntını hızı, akıntı içerisinde bulunan cisimlerden yola çıkılarak arızanın tespiti yapılır. Yine kanalizasyon geri basmasının tespiti de ana rögar içerisindeki akıntının yönüne bakılarak tespit edilir.

KANAL AÇMA USTASI, Kanal Açma Ustası Kanal açma ustası, kanalizasyon açma ustası, kanal tamiri, kanalizasyon tamiri ustası, logar tamir logar tamir ustası, logar yapımı, logar temizleme, logar açma ustası, kanalizasyon gideri açma, drenaj ustası, kanalizasyoncu, tünelci, kaçak tünel yapan İstanbul, kanalcı telefonu, kanalizasyon ustası  telefonu, kanal açma firması, istanbulda, kanal açan usta, kanal yapan usta, kanalizasyon yapan usta, kanalizasyon yapan firma, gider açma ustası, lağımcı ustası, lağım gideri açan usta, lağım tamiri,  logar açma tamiri, logar açma temizleme tamiri, kanalcılar istanbulda, kanalizasyon tamiri, kırmadan, ustalar kanalizasyon 

Kanalizasyon bağlantısı nasıl yapılır, borular nasıl döşenir, bağlama, bağlatma, bağlantısı yapma,yaptırma, yapımı,nasıl, neden, niçin, sebebi, bina,binanın, banaya,binadan, eve, evi,evden,evde,evin,daire, daireye, daadireden, bahçe, zemin, bodrum, kat, kata,katın, katda, katdan, katından,katına,  bodrum katı su basıyor, su giriyor, bastı, neden, atık su, gideri, pis su tesisat, tesisatının, tesisatında, tesisatına, tesisatından, vc, gideri, gidere, rögar, logarın, boru, boruyu, borusundan, borusuna, borusundan, borusundan, borudan, beton, plastık, pimaş, pimaşı, pimaştan, bodrum katı kanalizasyon, tuvalet borusu nasıl döşenir, rögar bağlantısı nasıl yapılır, kanalizasyon borusu nasıl döşenir kanalizasyon hattı nasıl döşenir, rögar yapımı, tuvalet neden tıkanır, evi lağım basması, pis su tesisatı, fare tuvaletten çıkabilir mi, kot farkı olan evler, çekvalf montajı, bina logar bağlantısı, atık su tesisatı nasıl döşenir, kanalizasyon bağlantı izni nasıl alınır, pis su tesisatı nasıl yapılır, pis su tesisatı nasıl döşenir, tuvalet tesisatı, tuvalet gideri nasıl bağlanır, pis su gideri, tuvalet tesisatı nasıl yapılır, atık su gider borusu, kanalizasyon bağlantısı, kanalizasyon borusu döşeme, su kanalı yapımı, gider tesisatı, kanalizasyon yapımı, kanalizasyon borusu, kanalizasyon nasıl yapılır, bina dışı atık su tesisatı, pis su gider boruları, su borusu döşeme, su tesisatı yenileme, kanalizasyon sistemleri, bahçe tuvaleti nasıl yapılır, kanalizasyon gideri bağlantı izni, Kanalizasyon bağlantı izni binanın bulunduğu iski şubesine yapılır. Kimlik fotokopisi ve  tapu fotokopisi ile birlikte binanın bağlı olduğu kanalizasyon idaresine başvuru yapılır. Belirtilen bina ile ilgili dosya açılır. İski görevlileri belirtilen bina ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra binanın kanalizasyon gideri bağlantısı yapılır. , kot farkı çözümleri, kot daire sorunları,  alaturka tuvalet fare kapağı,  evimi su bastı ne yapmalıyım, evimi kanalizasyon bastı ne yapmalıyım, evi kanalizasyon basması, kanalizasyon geri tepmesi, bodrum kat su basması, evimi su bastı ne yapmalıyım, lağım taşması, binanın bodrumundan su çıkıyor, binanın altından su çıkıyor, bina temelinden su çıkması, binanın temelinden su çıkıyor, bina zemininden su çıkması, logar tıkanması iski, lağım tıkanıklığı nasıl açılır, tünel nasıl kazılır, sorun, sorunu, çözüm,çözümü, çözülür, kesin, tavsiye, öneri, nedir. Ne,  niçin, nezaman,İstanbul, istanbulda, istanbulun, iski, ustası, usta, telefon, firma, firması, şirket,işyeri, cadde, caddesi, mahallesi, ilçesi, semti, bölge, yakın, kapıcı, alt, üst, alttan, üstten, temeli, temelinden, temeline,, kolon, kiriç, tesisatçı, tesisat ustası, kanal ustası, kanalcı ustası, tünelci tünel ustası,

 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0