Son zamanlarda yeni binalarda kanalizasyon tıkanması sorunları sık sık yaşanmaya başladı, yeni bina bu nasıl tıkanma olur demeyin. Oluyor maalesef çünkü inşaatlarda kanalizasyon hattının döşemesini için kanalizasyon ustasından değil diğer ustalardan ve inşaat çalışanlarınca döşenmesinden kaynaklanmaktadır. Kanalizasyon borusu döşeme işi boru koyma şeklinde basitleştirilmektedir. Netice itibariyle inşaat aşamasında döşem işine çağrılmayan kanalizasyon ustaları müteahhit binayı yapıp da satışını yaptıktan sonra ev sahipleri tarafından çağrılmaktadır. Biz kanalizasyon ustası olarak sorunun tespitini yapıyoruz ve ev sahiplerine söylediğimizde onlarda ilk önce doğal olarak bu durumun müteahhit tarafından düzeltilmesi umuduyla müteahhitle iletişme geçse de satışı yapılmış, müteahhide göre kusursuz yapılmış bir binadan dolayı her hangi bir neticeye ulaşılamamaktır.

    Netice itibariyle ortada sürekli tıkanın bir tuvalet,  radyal temel içerisine gömülü kanalizasyon hattı ve masraflı bir çalışma vardır. Sorunu çözümü için daire sahiplerinden en fazla en alt katta kalan daire sahipleri koşturmakta ve yöneticiyi bu konuda sıkıştırmaktadır.  Sorunun çözümü ise bizdedir.

   Ustalar kanalizasyon olarak çok sayıda çözülmeyen sorunların üstesinden geldik ve almış olduğumuz işleri teslim ettik. Kanalizasyon boruların döşenmesi binanın inşaat aşamasında kolay olmaktadır. Ancak inşaat tamamlandıktan sonra bu durum oldukça zorlaşmaktadır. Özellikle radyal temel içerisindeki kanalizasyon borusundaki ters meyil yada çökme en zorudur.  Şimdi bu sorunun çözümü ile ilgili yapmış olduğuz bir tespit ve hazırlamış olduğumuz  bir iş teklif ile anlatmaya çalışalım.

         Tespit: Binanın ön kısmında bina duvarına yaklaşık 2 metre mesafede parsel logarı bulunmaktadır. Bu logarın derinliği yaklaşık 3 metredir. Ancak binadan gelen gider borusu logarın tabanından 80-90 cm daha yüksekten akmaktadır. 16.02.2023 günü saat:23.00 sıralarında yapılan kameralı tespitte;

         Kamera binanın önündeki parsel logarına gelen pimaş borudan içeriye doğru gönderildiğinde;

         Bina ile parsel logarının arasındaki 2 metrelik kısımda her hangi bir sorun olmadığı, kanalizasyon borusun içerisin temiz olduğu, çökme ve kırılmanın olmadığı,

         Bina duvarından itibaren 1.5 metre daha gönderildiğinde üç tane hattın gelerek bu giderde birleştiği, birisinin ana gider diğerlerinin ise mutfak ve benzeri tali gider olduğu,

         Ana gider borusundan1.5 metre daha gönderildiğinde yani parsel logarından itibaren toplamda 5 metre gönderildiğinde borularda ter meyil olduğu

         Bu ters meyilini çökmeden mi yoksa inşaat halindeyken bu şekilde mi yapıldığı konusunda iki ihtimalin olduğu, ancak radyal temel içerisinde boru çökmeyeceği için bu şekilde yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu,

         Çöküntünün bu şeklide 11-12 metre dev ettiği ve borunun içerisinin su dolu olduğu, yani ters meyilden dolayı parsel logarına gelmediği, boru içerisinde gölleme yaptığı,

         T ers meyille döşenen kanalizasyon boruları ilk zamanlar çalışır, daha doğrusu çalışmış gibi görünür, boru içerisindeki akım bastırma suretiyle ilerler, bu şekilde 1-5 yıl arası değişir, bu serinin az yada çok olmasının tuvalet giderlerinin nasıl kullanıldığı belirler, peçete, ıslak mendil ve benzeri atıkları tuvalet giderlerine atılmadığı sürece bu süre uzar diğer türlü ters meyilin olduğu bölgeden bu peçete  ve ıslak mendillerin geçişinin yavaş olacağı için bu kısımda suyun akış hızında bir yavaşlama olur,  bu yavaşlamam zamanla bu kısımda birikmeye ve sonrasında ise tıkanmaya neden olur,

         Bu kısımdaki tıkanmalar makine ile açılsalar biler boruların içerisinin tamamı yıkanmadığı sürece içerisinde kalan katı atıklar zaman la yeniden tıkanmaya neden olacaktır.

ÇÖZÜM: parsel logarından itibaren 5 metre ileride başlayan ters meyilin düzeltilmesi için 5 metreye ilaveten 2 ile 5 daha ilerisinden atık su borusu akıma uygun şekilde yeniden döşendiğinde binanın kanalizasyon gideri sona erecektir. İlk etapta 6 metresinin yeniden döşenmesi öngörülmektedir. Ancak bu metrajın ne kadar artacağı çalışma yapılırken netleşecektir. 

     Binanın altında radyal temelin içerisindeki kanalizasyon borularının değişimi ancak kapalı yatay tünel yöntemiyle olmaktadır. aksi durumda yani yüzeyde yapılacak çalışmalarda radyal temelin hat boyunca kesilerek boruya ulaşılması gerekmektedir ki bu şekilde çalışmayı doğru bulmuyoruz. Üstelik yakın zamanda tüm Türkiye olarak büyük bir deprem felaketi yaşadığımız ve halen etkisinin üzerimizden atamadığımız da düşünüldüğünde radyal temelin kesilmesi söz konusu dahi olmayacak, tüm çalışmalar binan altından yatay tünel açılarak yapılacaktır.

Çalışma Nasıl Başlayacak Ne Şekilde İlerleyecektir.          

         Bina önündeki parsel logarı ile binanın duvarı arasında 3 metre derinliğinde kanal açılacaktır.

         Açılan bu kanal girilerek binanı altına doğru yatay tünel kazılacaktır.

         Bu şekilde açılan tünelin binaya zerre kadar zararı yoktur, özellikle raydal temel olan binalarda hiç zararı yoktur.

         7, metreye gelindiğinde radyal temelin altından binanın gider borusuna ulaşmak için beton çok küçük ebatta kanalizasyon borusun bağlantısın yapılacağı ölçüde kırılacaktır. Bu kısımda her hangi bir demir kesme olmayacak demirlerin etrafı boşaltılarak gider borusuna ulaşılmaya ulaşılacaktır.

         Gider borusuna ulaşıldığında atık su borusu içerisindeki su boşalacaktır.

         Borunu içerisi kamera ile kontrol edilecek ters meyil bu noktada sona erdiği görülürse tünel çalışması bu nokta bitirilecektir.

         Eğer kanalizasyon borusunun içerisindeki su  boşalmaz yani ters meyil düzelmez ise 2 metre daha tünel gidilecektir.

         Yine bu noktada ayın işleme yapılarak kanalizasyon borusuna ulaşılmaya çalışılacak ve ters meyilin sona erip ermediği kontrol edilecektir.

         Kanalizasyon borusundaki ters meyili sona erdiğinde kanalizasyon boruları binanın radyal temelinin altından parsel logarına doğru akıma uygun şekilde yeniden döşenecektir.

         Kanalizasyon borusunu radyal temeline altına alınması ile hat yaklaşık 30 cm gibi daha derine inecektir. Bu nokta şöyle bir olumlu durum vardır ki ve çalışmanın yapılabilmesine büyük imkan sağlayan husus, bina giderin logarın tabanından 9 cm yukardan dökülmesidir. Kanalizasyon boruları 30  cm aşağı inse dahi her hangi bir sorun olmayacaktır.

         7 metre uzunluğundaki kapalı yatay tünel içerisindeki borular yeniden döşenecek , bu borular havadan geleceği için ve altındaki toprağın artık dolgu toprak olma özelliği kazandığı için borular radyal temelin altından askı ile döşenecektir.

         Radyal temelin alt kısmına duberler ve rotlarla sağlam bir  şekilde sabitlenen borularda artık çökme olmayacaktır.

         Çöken yada ters meyille döşenen boruların tekrar düzeltilmesi yapılan çalışmalara bir bütün haline bakıldığında veya harcanan emeği bakıldığında kanalizasyon borularında yeniden çökme olmaması için azami özen gösterilecektir.

 

Çalışmanın tamamlanması               Kanalizasyon boruları askı ile banın altından dışarı çıkarılacak,  Bina parsel logarı daha derinden yeniden gider için delinecek ve kanalizasyon borusunun logara bağlantısı yapılacaktır.

         Açılan kapalı yatay tünel tünel toprak ile doldurulacaktır.

         Artan hafriyat tarafımızdan döküme gönderilecektir.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR          

         Kapalı yatay tüneli tabanı tesviye edildikten sonra tabanı %2 eğimle meyil verilecek.

         Tünel kazmak için bina altından çıkarılan toprak kanalizasyon borusu döşendikten sonra tekrar doldurulacaktır.

         Kanalizasyon hattının derinliği ve eğimi tünel çıkışına göre belirlenecektir.

         Kanalizasyon borusun çapı 150’lik olacaktır, (150 ‘lik çap en az 30-50 arasında dairenin giderinin bağlanabileceği çaptadır.)

         Kanalizasyon borusu olarak frat marka pvc dubleks boru kullanılacaktır. ( alt yapıda toprak altında kullanılmaya en elverişli boru türüdür)

ŞARTLAR              Kullanılacak malzemelerin temini ve nakliyesi tarafımıza aittir.

•          Çalışanların yol yemek ve SGK yaptırımları tarafımıza aittir.

•          Kullanılacak boruların temini tarafımıza aittir.

•          Kazı sonrası artan hafriyatın taşınması tarafımıza aittir.

•          Kanalizasyon çalışması kontrol edildikten sonra teslim edilecektir.

İŞ BİTİRME SÜRESİ         

Yukarıda anlatılan işi 5 gün içerisinde tamamlanması öngörülmekle birlikte (5 ile 7 gün içerisinde teslim edilecektir. Mücbir sebepler olmadıkça bu süre uzatılmayacaktır.

Fiyatın belirlenmesine etki eden hususlar               Çalışmanın tamamen beden gücüyle yapılacak olması,

         Çalışmanın ustalık ve uzmanlık gerektiren bir iş olması,

         3 metre derinlikte binanın altına girilmesinde risk payının yüzeyde yapılan işlere göre yüksek olası,

         Radyal temelin Altan kırılması, kırma işlemini yapan ustaların altta beton parçalarının ve tozların altında olması, üstelik hiçbir demir kesmeden bu işlemin yapılmaya çalışılması,

         Binanın altındaki gider borusunda biriken lağım suları binanı altındaki toprağı sızar ve toprağı yumuşatır, çalışma yapılacak alanın tamamen lağım olması,  hem insanı hem de sağlık açısından büyük sıkıntılara neden olması,

Fiyatlandırma

Yukarıda belirtilen iş malzeme dahil fiyatı ….000 TL karşılında yapılacaktır. Fatura istenilmesi durumunda fiyata %18 KDV tutarı eklenecektir.

7 metre üzerine eklenecek her bir metre tünel için …...000 TL ekleme yapılacaktır.

Bina içerisindeki çatlak olduğu düşünülen dirsek önce kamera ile bakılacak, noktasal olarak düzeltilmeye çalışılacaktır.

Ödeme Şekli   Çalışma için anlaşma sağlandığında ...000 TL’si çalışmanın başladığı gün, kalan miktarın ise işi sona erdiği gün ödenmesi yapılacaktır.

 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0