Kanalizasyon Bağlantı İzni Nasıl Alınır?

    Kanalizasyon bağlantı izni binanın bulunduğu iski şubesine yapılır. Kimlik fotokopisi ve  tapu fotokopisi ile birlikte binanın bağlı olduğu kanalizasyon idaresine başvuru yapılır. Belirtilen bina ile ilgili dosya açılır. İski görevlileri belirtilen bina ile ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra binanın kanalizasyon gideri bağlantısı yapılır.

   İdare tarafından evsel kaynaklı atıksular için “Kanal Bağlantı Ruhsa Görüşü” verilir. Mal sahibi ya da vekili İdarenin hazırlanmış olduğu özel ruhsat formunudoldurarak lüzumlu diğer evrakı da ekleyerek beş nüsha proje ile birlikte İdareye müracaat eder.

Proje yapımı için gerekli teknik bilgiler, İdare tarafından verilir. Ruhsat işlemlerinintamamlanması, projelerin incelenmesi ve onayı için yapıların mükelleflerinden İdarenin Tarifeler Yönetmeliği'nde tespit edilmiş olan katılma payı bedeli, proje inceleme ve onay harcı, rabıtbedeli, kazı ruhsat bedelleri tahsil edilir

Her Parsel Her Bina Her Site İçin Ayrı Ayrı Kanalizasyon Bağlantısı Yapılmalı mı?

  Her parsel için ayrı ve müstakil bir bağlantı kanalı yapılacaktır.Kanal şebekesine bağlı bir parsel, daha sonra ayrı ayrı parsellere ayrılarak her parselde bağımsız konutlar inşa edilecek ise her bir parselin kanalizasyon şebekesine ayrı ayrıbağlantı yapması mecburidir.

Eski Binanın Kanalizasyon Bağlantısına Yerine Yapılan Yeni Binanın Kanalizasyonu Bağlanır mı?

İdare tarafından yapılacak denetim neticesinde bu Yönetmeliğin şartlarına uygunluğu tespit edilen eski binaların bağlantı kanalları, mevcut binanın yerine yapılacak yeni binalartarafından da kullanılabilir.

Yağmur Suyu Lağım Kanalına Bağlanır mı? Yağmur Suyu Gideri ile Kanalizasyon Gideri Aynı mı, farklı mı olur?

Ayrık kanalizasyon sisteminin mevcut olduğu yerlerde atıksular ve yağmur suları,çatı ve bahçe suları, drenaj suları için ayrı bina tesisatları yapılıp ayrı parsel bacalarındatoplandıktan sonra atıksular atıksu kanalına, yağmur suları ve yeraltı drenaj suları da yağmursuyu kanalına verilir. Birleşik sistem kanal şebekesinin bulunduğu bölgelerde ise her iki parselbacası birbiriyle birleştirilmek suretiyle atıksu parsel bacasından kanalizasyon şebekesinebağlantıları yapılır. Sonradan bu yolda ayrık sistem kanalizasyon şebekesi yapıldığında, atıksuparsel bacası atıksu kanalına, yağmur suyu parsel bacası yağmur suyu kanalına bağlanır.

Kot Kurtarmadığı Zaman Kanalizasyon Gideri Nasıl Bağlanır? Kot seviyesinin düşük olduğu yerlerde Kanalizasyon giderinin bağlanışı nasıl olur? iski’nin görevi nedir? Kot kurtarmazsa İski bağlantıyı nasıl yapar?

Gayrimenkul bodrum katlarının döşeme kotu, şebeke kanalındaki en yüksek suSeviyesi kotunun altında kalıyor ve kanalizasyona kendiliğinden akış sağlamıyorsa bu gibi düşükKotlu binaların bodrum katlarının atıksuları İdare tarafından onaylı uygun bir pompaj sistemi ileParsel çıkış bacasına yükseltilip diğer katların atıksuları ile birlikte bağlantı kanalı vasıtasıyla Kanalizasyon şebekesine verilir.Kot Kurtarmadığı Zaman karşımıza iki Alternatif çıkar Birincisi Pompa ikicisi ise Kapalı Yatay Tünel Sistemi, konu ile ilgili ayrıntı bilgiler ve çalışmalar için lütfen 

İki ayrı sokağa yada caddesi olan bina, site, ev ve parsellerin kanalizasyon gideri hangisine bağlanır, Neye göre belirlenir?

Kanal şebekesi bulunan iki sokaktan cephe alan parsellerin hangi kanal şebekesinebağlantı yapacağına İdare karar verir ve parsel sahibi bu karara uymak mecburiyetindedir.

Kanalizasyon Gideri Tıkanıklığından Kim Sorumludur?  Binanın kanal Tıkandığında İski Açmak Zorunda mıdır?  Binanın Kanalizasyon Kanalında meydana gelen tıkanma hasar ve tamir işlerinin sorumluluğu kimdedir? Masrafları Kim karşılar?

Atıksu parsel bacası ile kanalizasyon şebekesi arasında kalan bağlantı kanalınınbakım ve işletmesi gayrimenkul sahiplerinin sorumluluğunda olup ev bağlantısındakiTıkanıklıktan dolayı oluşabilecek her türlü zarar ve ziyandan mal sahipleri sorumludur. Kanalizasyon Arızları ve tıkanıklıklar genelde bodrum ve zemin katlarda hissedilir, tıkanmadan ilk buralar etkilenir, lağım taşması ve kanalizasyon geri  tepmesi ilk burada başlar, ve doğal arıza, tıkanma ve ya kusur bodrum ve zemin katta oturanların gibi yanlış bir algı vardır. kat mülkiyeti kanunu 4. Maddesi bina ve yapılarda ortak yerleri ve kullanım alanlarını konu alır. Binaların kanalizasyon tesisatı binan önündeki parsel bacasına kadar ortak yerlerden sayılır, tıkanma ve arızlardan kaynaklanan masraflarda ortak karşılanır, yönetim ortak giderlerden karşılayarak arızayı gidermek zorundadır.

 

 

 

 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0