Su Basan Eve Ne Yapılır? Kanalizasyon Basması ve Lağım Taşması Nasıl Önlenir Çözümü nedir

Evi Neden Su Basar? Yağmur Yağdığında Tuvalet Neden Taşar?

      Büyükşehirlerde genelde alt yapı yetersizliği sorunu yaşanır, şiddetli yağmurlarda yağmur suyu kanalları yetersiz kalır. Ama yağmur suyu kanallarının yetersiz kalması kanalizasyon geri basmasına doğrudan neden olmaz, hatta her yerde kuralına uygun bir şekilde yağmur suyu kanalına yağmur suları yâda drenaj suları bağlanmış olsa yine sorun olmaz, sorun yağmur suyu kanallarının her yerde olmaması ve ya yağmur suyu kanalına bağlanacak suların kanalizasyon giderine bağlanmasıdır. Dahası yağmur suyu kanalı olsa bile vatandaşların bu kurala riayet etmeyerek yağmur sularının kanalizasyon giderine bağlatmasından kaynaklanmadır. Sonuç itibari ile yağmurlu havalarda şehir kanalizasyon borularına sığmayan sular kotu (seviyesi) en düşük binaların bodrum ve zemin katlarını basar.  Ancak önlem alındığında su basması engellenebilir. ustalar kanalizasyon olarak uzun yıllar istanbul'da kanalizasyon geri tepmesini ve su basmasını önleme çalışmaları yaptık. Su baskınlarına karşı birden çok önleme çalışması yapılır, bu çalışmalar su baskınına mağruz kalacak yerin şartlarına ve risk durumuna göre değişir. yapmış olduğumuz çalışmalarda sıkça kullanmış olduğumuz Çözüm yöntemleri şunlardır:

Çözüm-1: Yerli Çekvalf :Az riskli bölgelerde atık su tesisatına yada bina önünde bulunan rögara yerli çekvalf montajı yapmak % 70-80’e yakın su basmasını önler, çoğu zaman yüzde yüz önleme de yapar. Yerli çekvalf az  riskli bölgelerde tavsiye edilir, her ihtimale karşı her kanalizasyon tesisatında bulunmasında fayda vardır,  yerli çekvalfin metal klapeli olanı tercih edilirse lağım faresine karşı da yine yüzde yüz çözüm olmuş olur.  

Çözüm-2: İthal Çekvalf orta dereceli riskli bölgelerde ithal çekvalf taktırılması gerekir. İthal çekvalf yerli çekvalfe nazaran daha iyidir, kanalizasyon basmasını yüzde yüz önler,  

 Çözüm-3: çekvalf + iki logar sistemi – atık su pompası 

Çok riskli bölgelerde bu sistemi öneriyoruz, bu sisteme yüzde yüz garanti veriyoruz. Bu sistemde bütün riskleri ortadan kaldırıyoruz ve üç kademeli bir önleme mekanizması oluşturuyoruz. İstanbul’da uzun yıllardır bu sistemi uyguluyoruz, bir tek kişiden dahi olumsuz dönüş almadık, uygulamış olduğumuz bina ve daire sahipleri açısından da su basması yada kanalizasyon basması defteri tammen sona ermiştir.  

Peki nedir bu sistem, bu sistemi garantili yapan özelliği nedir?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi önce yerli çekvalfi önerdik, az riskli bölgelerde yeterli olduğundan bahsettik, sonrasında ithal çekavalfi önerdik, orta dereceli riskli bölgelerde yeterli olduğundan bahsettik, çok riskli bölgeler için ise bunlara ek olarak çekvalf + su pompası +iki logar sistemi çalışması gereklidir.  Bu şekilde çalışma yaptığımız yerler genelde bir defa su baskını olayına maruz kalmış, ev sahibini 10.000 – 15. 000 Tl zarara uğratmış yerlerdir. Maddi manevi zararı çok olduğu için aynı hadisenin tekrar yaşanmaması için yapılacak işte garantili olmasını istemekdedirler. Biz de bu hassasiyetin farkında olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda riski tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.  

Bu çalışmamızda binanın önüne iki logar yapıyoruz. Logarın bir tanesi direk şehir kanalizasyona bağlanıyor. Ayrıca bu logara  çekvalf takıyoruz. Yağmurlu günlerde şehir kanalizasyon boruları yetersiz kaldığında, kanaldan binaya doğru doğru ters akımla su basacağı zaman çekvalf kapağını otomatik olarak kapattığı için su baskını  önlenmiş oluyor, konunu anlaşılaması yeniden tekrarlıyoruz, binaya çekvalf montajı yapıldığında yağmurlu havalarda şehir kanalizasyon borularından binaya gelen su, çekvalfin kapanması ile önlenmiş oluyor. çekvalf normal zamanlarda binadan dışarı ya atık geçişine izin veriyor, ancak su baskını olduğu zaman yani kanaldan binaya su geldiği zaman ne dışardan binaya su alıyor, nede binadan dışarıya su gönderiyor otomatik olarak kapandığı için su geçişi duruyor. Böylelikle bina yâda daire su baskınından kurtulmuş,  facia önlenmiş oluyor. Bu çalışma su baskının önlem için yeterlidir. Ancak su baskınına maruz kalmış birçok kişi tedbiri en üst seviyede tutmak istedikleri için ve yüzde yüz garanti istedikleri için biz çalışmamızı bu aşamada bırakmıyoruz. Hem de ortaya çıkabilcek olan iki ihtimali ve iki ayrıntıyı göz ardı etmiyoruz. Onları da yaptıktan sonra yüzde yüz garanti veriyoruz

Nedir bu iki husus?

Kanaldan binaya su baskını olduğunda çekvalf kapağını otomatik olarak kapatacaktır. Dışarıdan içeriye ve  içeriden dışarı su geçişi olmayacaktır. Ancak yağmurlar uzun sürerse su baskınları da uzun sürecektir ve dolayısı ile çekvalf sürekli kapalı olacaktır. Bu seferde binada yani üst katlarda kullanılan sular dışarı gidemediği için bodrum ve zemin katın tuvaletinden taşmaya başlayacaktır. Yani binanın kendi suyu bodrum ve zemin katı basacaktır. Buradaki ayrıntıya da dikkat edelim, dışarıdan gelen su değil, bina içerisinde kullanılan su çekvalfin kapağının kapalı olmasından dolayı dışarı gidemediği için binanın zeminde bulunan kotu en düşük dairenin tuvaletinden taşacaktır. Tabi bu hemen olmaz, binada kullanılan suların binanın tabanında bulunan kanalizasyon borularını doldurması gerekmektedir. Dolduktan sonra taşacaktır. Bu problem yağmur yağarken binada su kullanılmasa olmayacaktır. Ama çok daireli binalarda su kullanımı durdurmak mümkün değildi. Bir de yağmurun ne zaman kesileceği su baskınların ne zaman duracağını kimse bilemez. Bu durum ancak müstakil evlerde, yada iki üç dairelik binalarda uygulanabilir dikkat edildiği takdirde.

Netice itibari yüzde yüz garanti istendiği için bu iki ihtimali ortadan kaldırmak durumundayız. Bunun içinde ikinci bir logarı yapıyoruz, bu logar diğerinden daha derin olmaktadır. Yağmur yağarken yani su baskını devam ederken çekvalfin kapağı kapalı olduğu için binada kullanılan ve dışarı gidemeyen atık suyun, bodrum ve zemin katın tuvaletinden taşmadan, ikinci logara tahliyesini sağlıyoruz. İki logar arasına yapmış olduğumuz bağlantının seviyesi bodrum ve zemin katın tuvalet seviyesinden aşağıda olması gerekmektedir. çünkü geri basan su tuvaletten taşmadan bu logara akması gerekmektedir. Bu logara akan sular atık su pompası ile şehir kanalizasyon sistemine en yüksek seviyeden yani asfaltın hemen altından verilmesi gerekir. Yani yağmurlu günlerde atık suların kanalizasyon borularına sığmayarak bodrum ve zemin katlara geri bastığı esnada bu iki logar sistemi ve atık su pompası vasıtası ile atık sudaha yüksek seviyeden verilerek şehir kanalizasyon sistemine yönlendirilmiş oluyor. burada altını çizmek istediğimiz nokta şu,  bu sistem her zaman devreye girmiyor, bir yıl içerisinde belki 5 10 defa ancak devreye giriyor geriye kalan sürelerde kanalizasyon tesisatı normal çalışıyor,  normal güzergahından akıyor.  Bu sistemin devreye girmesi için

  • yağışların şiddetli olması,
  • yağmur sularının kanalizasyon borularına sığmaması
  • bodrum ve zemin katlara doğru ters yönden akmaya başlaması
  • su basma durumun bir süre devam etmesi,
  • binada kullanılan suların bina tabanındaki atık su borularının içerisini doldurması,
  • ve  çekvalfin su kaçırma ihtimali sonrasında devreye giriyor.

 Bu sistem olmazsa bodrum ve zemin katta bulunan daireleri su basabilir, zaten bir kere basması bile en 10.000 TL zarara yol açmaktadır. Evin içerisine giren su lağım suyu olduğu için yani atık ve çamurlu su olduğu için evin içerisinde bulunan eşyalar daha fazla zarar vermektedir. Temiz su baskınında bile evin parkelerini, mobilyalarını ve ahşap malzemelerini kullanılamaz hale gelmektedir. Atık Su baskının eve vereceği zarar çok olduğu için alınacak önlem de en üst seviyeden olacaktır.

 

 

 

Benzer Konular

Su kaçağı Neden Olur, Su Kaçağı Nasıl Bulunur, Su Kaçağının Kesin Çözümü Nedir

          

Su basması için çözüm yöntemleri su basması nasıl önlenir bodrum katı basan su için ne yapmalı yapmak gerekir Bodrum’dan gelen sular zemin katı basan sular bahçe katına gelen sular yağmurlu günlerde kanalizasyondan gelen tutar kanalizasyon giderinden süt yapıyor lağım taşıyor evi yağmur suyu bastı dairenin İçerisi su ile doldu atık su kanalından suyun gelmesi nasıl önlenir nemlenme küflenme nasıl önlenir duvarlarda dökülmeler var bina tabanında su sızıntıları var Binanın zemininde su çıkıyor. Evi su bastı dairesi bastı binayı su bastı Bodrumu su bastı işyerini su bastı nasıl önlenir nasıl engellenir Çözümü nedir kesin çözümü nedir Ne yapılabilir tavsiye öneri şikayet ikir İstanbul’da kimler yapabilir çözecek Usta yağmur yağdığında su basması su baskını basmaması için atıksu kirli su çamurlu su lağım suyu Logar suyu tuvalet suyu klozet suyu klozet açma set tuvalet taşması taştı taşıyor çözüm geri Tepme geri tepiyor geri basıyor geri basma Alaturka alafranga, taşma, geri tepme, tuvalletten,  tuvalet kapaığı, su basmasın önleyecek aparat, ithal çekavalf, alman çekvalf, metal klapeli çekvaf, en iyi çekvalf, en garantili çözüm, hangisi , kim, kime, hangi kurum, nereye, bahçe kat, bina, site, bodrum, işyerini, okulu, hastaneyi, dükkanı, ofisi, haber, haberleri, sel, sel önlem, 

 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0