Su Basması ve Lağım Taşması Yardım Tavsiye

        İstanbul’da yağışlar arttığında ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır.  Özellikle bodrum ve zemin katlarda dairesi olanlar sürekli olarak su basması ve ya lağım taşması ile karşılaşmaktadır. Yağmur sularına yönelik yapılan yetersiz alt yapı çalışması, atık su hattına bağlanan yağmur suları ve yağmur suyu hatlarına bağlanan atık su giderleri su basmalarının ve lağım taşmalarının temel sebebidir. Su basmasından en fazla bodrum ve zemin katlarda yaşayanlar etkilenmektedirler, bu katların kotu düşük olduğundan yağmur suları da doğal olarak ilk buraları basmaktadır. Son zamanlarda bodrum ve zemin kat sahiplerinin su basmasını önlemeye yönelik yapmış olduğu çalışmalar ile su basması ve lağım taşması artık birinci katlarda hatta ikinci katlarda da görülmeye başladı, nedeni ise şudur, diyelim ki bir sokak düşünün sokağın kot seviyesi diğer sokak yada caddelere göre düşük, yada bir cadde düşünün, caddenin belli bir bölümünün kot seviyesi düşük ve buradaki alt yapı yetersiz ise yağmur yağdığı zaman, lağım gideri borularında sıkışan sular kot seviyesi en düşük yerlerden yada kısımlardan çıkış yapmaya başlar, daha doğrusu bina yada evlere giriş yapmaya başlar,  sokak üzerinde bulunan bodrum ve zemin katlarda bulunan dairelerden tedbirini alan ve su basmasına yönelik çalışmasını yaptırmış olanlara giriş yapamaz, eğer sokak yada cadde üzerinde bulunan bodrum ve zemin katların tamamı çalışmasını yaptırdı ise kot seviyesi en düşük birinci katlara giriş yapmaya başlar, birinci katlardaki basmalar bodrum katlardaki kadar şiddetli olmaz, çünkü birinci katın kot seviyesi, sokak üzerinde bulunan kanalizasyon borusunun taşmasına sebep olan kot düşüklüğü seviyesinden genelde fazla olur, bu yüzden birinci katlarda su basması ve lağım taşması sık yaşanmaz, su basmasını ve lağım taşmasını önlemeye yönelik çok sayıda çalışmalarımız oldu, bu çalışmalardan bir tanesi bizim içinde çok önemli idi. Çünkü çalışma yaptığımız dairenin bulunduğu sokakta bulunan bina ve ev sahipleri su basmasına yönelik çalışmalarının yaptırmış, sadece bu daire kalmış, yağmur yağdığında taşan lağım suları sokak üzerinde bulunan diğer daireleri basmadığı için yani taşan su paylaşılmadığı için su basmasının şiddeti de fazla olmuş, yağmur kesilene kadar taşan su seviyesi dairenin yarısına kadar çıkmış. Öyle ki sokak üzerinde bulunan logar kapaklarından da  su çıkmış. Aynı olayın ikinci kez daha tekrar yaşanması durumunda ev sahibine maddi ve manevei çok büyük zararlar açacağından bu tür durumlarda hassasiyeti en yüksek seviyede tutuyoruz.   Su basmasının bi daha yaşanmaması için ve yapmış olduğmuz çalışmalarda garanti verebilmek için tedbiri en üst seviyede tutuyoruz. Son yıllarda yaygınlaşan ve bizimde en fazla uyguladığımız yöntemin detayları şu şekildedir.

  Bina önüne iki tane seksenlik logar bacası sığacak genişlikte ve yaklaşık üç metre derinlikte logar bacası kuyusu kazıyoruz.

  Kazmış olduğumuz bu kuyu biz çalışırken dahi içerisi su dolmaya başladığı için ona göre suyu tahliye edecek ve bizim çalışmamızı devam ettirecek motopop  yerleştiriyoruz.

  Kazmış olduğumuz bu kuyu içerisine iki tane seksenlik logar bacası yerleştiriyoruz.

  Bu logar bacalarından bir tanesi derin  yani üç metre derinlikte diğeri ise bir metre derinlikte olmaktadır.

   Binanın kanalizasyon gideri bir metre derinlikte olan logara bağlanıyor. Bu logar dan belediyenin ana kanalizasyon hattına  bağlanıyor. Yani ana kanalizayson hattı ile binanın bağlantısı bu logar üzerinden oluyor.

Bu logar yağmur yağmadığı zamanlar normal çalışıyor. Ancak yağmur yağdığında belediyenin ana hattından binaya su basması olacağından logara çekvalf yerleştiriyoruz. Çekvalf bizim almış olduğumuz önlemin birinci aşamasıdır. Çekvalf kanalizayson hattına montaj edilir ve tek yönlü çalışır. Normal zamanlarda binadan belediyenin hattına su akışı olur, ancak şiddetli yağmurlarda aniden gelen su baskınlarda çekvalfin kapağı otomatik olarak kapandığı için belediye hattından binaya su girişi olmaz ve böylelik binayı su basmaz. Çekvalf kapağı belediye hattından binaya gelen su basıncı devam ettiği sürece devam eder. yağmur sona erdiğinde beleldiye hattından binaya su basması  ve akışı olmadığında yine otomatik olarak açılırı. bu şekilde çalışan çekvalf elektriki sistemlerindeki sigortaya da benzetilir. Yani tehlike anında akımı ve akışı durdurur.

 Riskin yüksek olduğu ve yağışların uzun sürdüğü yerlerde yapılan bu çalışmaya ikinci bir ek çalışma yapılır.  Yağışlar uzun sürdüğünde çekvalf kendi sürekli kapalı tuttuğunda kanalizasyon  çalışmaz.  Yağmur yağarken binada su kullanıldığında kanalizasyon boruları su ile dolar su kullanılmaya devam ettiğinde binada kullanılan su,  binanın en alt katında bulunan tuvaletten taşmaya başlar, taşan bu su yağmur yağması esnasında çekvaflin kendini kapatmasından dolayı kanalizasyona gitmeyen lağım suyudur, dışarıdan gelen su değil o esnada kullanılan sudur.  Özellikle çok sayıda daire bulunan binalarda lağım taşması daha hızlı yaşanmaktadır. İşte bu noktada binada kullanılan suyun yağmurlar uzun süre yağdında tahliyesi için ikinci bir logar yapılır ve Çekvalf kapağını kapattığı zaman binada kullanılan sular ikinci logarda birikmeye başlar.  Daha doğrusu ikinci logarın içerisine dökülür , birinci logarın derinilği bir metre ikinci logarın derinliği 3 metredir.  Bu logar içerine yerleştirilen su seviyesine duyarlı çalışan motonp vasıtası ile de atık sular daha yukarı seviyeden kanala verilir.

   Burada anlatılan sistemin özeti ve amacı şudur.  Yağmurlar şiddetli yağdığında, kanalizayson ve yağmur suyu hatları taşmaya başladığında, bina ile kanalizayson hatları arasındaki bağlantıyı kesme, su akaşını durdurmaktır.  ikinci aşamasında ise su akışı durduğunda binada kullanılan suların bodrum ve zemin katları basmasını engellemek için su tahliyesinin daha yüksek seviyden motopomp vasıtası kanala verilmesidir. 

Acil -Çözüm - Tavsiye - Yardım - Kesin Çözümler


Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0