Su kaçağı Neden Olur, Su Kaçağı Nasıl Bulunur, Su Kaçağının Kesin Çözümü Nedir

       Su kaçakları ile ilgili sürekli çalışmalar yapıyoruz. Çok sayıda bodrum katı, zemin katı, iş yerlerini su kaçaklarından kurtardık. Ancak bizim burada anlatacağımız su kaçağı üst katlardaki lavabo giderinden yâda pimaş borularda oluşan tıkanma ve arızalardan dolayı meydana gelen su kaçakları değildir. Bizim anlatacağımız konu alt katlar, yani bodrum, zemin kat, giriş kat, bahçe katlarında oluşan su kaçaklarıdır. Çözülmesi zor olan su kaçakları bu katlarda meydana gelir. Çünkü bu katlar toprağın altından kaldığı için su kaçağının görülmesi ve tespit edilmesi çok zor olmaktadır.  Termal kameralar ve su kaçak cihazları daha çok üst katlarda sağlıklı sonuçlar vermektedir.  Su kaçağının neden olduğunu neden kaynaklandığını nasıl bulunduğunu ve çözümünün ne olduğuna geçmeden önce su kaçağın olduğu nasıl anlaşılır biraz ondan bahşetmek istiyorum.

     Yukarıda belirttiğimiz gibi bodrum ve zemin katlarda meydana gelen su kaçakları toprağın altında olduğu için tespiti ve çözümü biraz zor olmaktadır. Bazen su kaçakları su sızıntıları ve ıslanmalar şeklinde gözle görülebiliyorken bazıları da bu şekilde gözle görülmez. Hatta çoğu kimse binanın yada evin tabanında bulunan su kaçağının farkına bile varamaz. Ne zamanki su kaçağı artık binanın tabanından yada yalıtımlı ise toprak altında kalan kısmı için söylüyorum duvarlarından çıkmaya başladı işte o zaman fark eder. 

Su Kaçağı Nasıl Anlaşılır

     Su kaçaklarının bir kısmı gözle görülür, bir kısmı ise gözle görülmediği halde bazı işaret ve emarelerden anlaşılır Binaların ve evlerin bodrum ve zemin katlarında, tabanında, zemininde, duvarlarında meydana gelen;  yumuşama ve ıslanmalar, nem ve rutubet, küflenmeler, koyu renge doğru renk değiştirmeler, dökülmeler, kopmalar, yosun rengine benzeyecek şekilde yeşillenmeler, ağır ve pis kokular su kaçağının olduğunun işaretidir.

Su Kaçağı Neden Olur? Su Kaçağı Nasıl Bulunur

Su kaçakların neden olduğunun, neden kaynaklandığını, nasıl oluştuğunu ne şekilde çözüme kavuştuğunu dört ana başlıkta ele alacağız.

  1. Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular.
  2. İptal olmuş kanallardan, rögarlardan ve tuvalet giderlerinden gelen kaçak sular.
  3. Yağmur sularından kaynaklana kaçak sular.
  4. Taban suyundan kaynaklanan kaçak sular.

Kanalizasyon Tesisatı Borularından Kaynaklanan Kaçak Sular

   Bodrum katında binanın zemininde oluşan su kaçakları pis su gideri tesisatından kaynaklanabilir. Pis Su, Atık Su, Tuvalet Gideri yâda başka bir ifadeyle Kanalizasyon gideri tesisatında boruların Hasar görmesinden, kırılmasından ve çatlamasından dolayı olabilir.

Kanalizasyon tesisatı borularında su kaçağının olmasının sebebi nedir?

     Birincisi:Kullanılan malzeme:  kanalizasyon tesisatında Eskiden küng denilen beton borular kullanılıyordu. Zamanla bu beton borularda çökme ve kırılmalar olmaktadır. Küngler yani beton boruların uzunluğu bir metredir,  birer metre uzunluğunda döşenir. Bu borular meyil verilerek döşenir ve conta kullanılmaz(eskiden kullanılmazdı). Zaman içerisinde borulardaki çökme eklem yerlerinde su sızıntılarına, su sızıntıları da boruların daha fazla çökmesine neden olur. Bu şekilde Çökme ve su sızıntısı birbirinin tetiklemesi ve künglerde kırılmalar ve sapmalar su kaçağını daha da artırır.  İkincisi: Kanalizasyon tesisatında kullanılan pimaş borularda ve korige borularda çok bariz bir usta hatası olmadıkça su kaçağı meydana gelmez.

Su Kaçağının Lağım Gideri Tesisatından Geldiği Nasıl Anlaşılır

    Lağım Giderinden gelen suyu anlamanın yolu kokusu ve rengidir.  Lağım giderinden gelen kaçak su koku yapar. Lağım kokusuna benzeyen ağır kokular hissedilir.   Rengi de temiz sularda ve yağmursularında olduğu gibi berrak değildir.

Kanalizasyon Giderinden Gelen Kaçak Su Nasıl Tespit Edilir?

    Burada öncelikle kaçak su binanın kendi kanalizasyon giderinden mi geliyor yoksa çevre binadan mı geliyor onu anlamak lazım. Yapılan kontrol ve incelemeden sonra kaçak suyun yan binadan yâda çevre binalardan geldiği anlaşılırsa çevre binaların kanalizasyon tesisatını kontrol etmek gerekir.

İptal olmuş kanallardan, rögarlardan ve tuvalet giderlerinden gelen kaçak sular

    Bu durum en fazla eski yerleşim yerlerinde görülür. İstanbul’a Avrupa Yakasında özellikle Fatih, Eminönü, Beyoğlu, Beşiktaş’ta Anadolu Yakasında Kadıköy ve Üsküdar’da sıklıkla rastlanır. Geçmişi oldukça eskilere dayanan yerleşim yerlerinde önceki medeniyetlerden kalan kanallar, Osmanlı devletinden kalma kanallar, fosseptikler, lağım çukurları ile sıkça karşılaşıyoruz.

 Eski Yerleşim yerlerinde, eski evlerde su kaçağı neden olur?

     -Eski yerleşim yerlerinde bulunan binalarda yapılan tadilatlar

      -Eski Logarların iptali

Eski yerleşim yerlerinde bulunan binalarda yapılan tadilatlar

      Eski binalarda gerek genel tadilat olsun, gerekse sadece kanalizasyon giderinde yapılan tadilatlarda yapılan ihmaller su kaçaklarının oluşmasına neden olmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayalım yeni bir bina yapılıyor, temel kazısı yapılıyor, kazı ile ortaya çıkan ve kazı çukurunda ayan beyan net görülen eski bir kanal gideri ortaya çıkıyor. Bu giderin tamamen iptal edilmesi gerekirken toprak ile kapatılıyor. Bu tür durumda yapılabiliyorsa nereye gittiğine bakılmalı ve içerisi betonla doldurulmalıdır. Yine kanalizasyon giderinde meydana gelen bir tıkanıklık yada arızadan dolayı binada çalışma yapan tesisatçı eski tesisat giderini iptal ediyor ve yeni güzergahtan yeni borular ile kanalizasyon giderini yeniden yapıyor. Ancak eski giderin üzerin sadece kapatıyor ve tamamen iptal etmiyor. Tamamen iptal edilmeyen kanallar ve giderler çevrede bulunan taban sularını, atıksu tesisatı sularını ve yağmur sularını taşımaya devam ediyor. Bu kanallardan giden sular ya aynı binanın tabanından çıkıyor, yada çevrede bulunan bir başka binanın tabanından çıkıyor.

Eski logarların iptali

     Eski binalarda kanalizasyon giderlerine çok fazla sayıda logar yapılmaktaydı. Bu eskiden iyi bir şeyken şimdi faydasından çok zararı olmaktadır. Eski logar demek su kaçağı demektir. Eski logarların iptali konusunda bina ve site sakinleri arasında görüş ayrılığı olmaktadır. Bu durumda karşımıza dörtseçenek çıkmaktadır:

       -Bu logarların iptal edilip kanalizasyon bağlantılarının pimaş borular ile direk yapılması,

       -İptal edilen logarın yerine temizleme bacası konulmalı,

       -Eski logarların yerin plastik – kompozit logarların yapılması. Menhol logar

       -Eski logarların iptal edilmemesi isteniyorsa logarlar iyi bir şekilde tamir edilmeli ve beton kapaklar plastik - kompozit kapaklar ile değiştirilmelidir.

Yağmur sularından kaynaklana kaçak sular

Yalıtım yapmak Su kaçaklarının durdurabilir mi?

    Yalıtımı bulunmayan binaların ve ya evlerin bodrum ve zemin katında su çıkar. Bu durum genellikle eski binalarda sıklıkla rastlanır.  Yeni binalarda ise sadece yalıtım yapılmış ise sağlıklı bir drenaj sistemi yapılmamış ise yine yeni binaların da bodrum ve zemin katından su çıkar. Burada üzerinde durulması gereken düşünülmesi gereken bir husus vardır. Su alabilecek bir konumda bulunan bir binada sadece yalıtım yapmak çözüm değildir. Çünkü suyun karşısında durmak, suyu durdurmak, suya karşı koymak çok zordur.  Çözümü ise suyu engellemek yerine suyu yönlendirmektir.  Sadece yalıtım yapmak ilk zamanlar çözüm gibi görünse de sonradan yine problem olmaktadır, su bir şekilde binanın bodrumuna ve zeminine girmektedir.

Binanın içinden tabanından yapılan drenaj

    Eski binaların birçoğunda su sızmalarını önlemek drenaj sistemini yapılmaktadır. Ancak bazı yerleşim yerlerinde evler bir birine yapışık şekilde yapılmıştır. Bu tür binalarda dışarıdan drenaj yapılabilecek bir drenaj çalışması yapmak imkânsızdır. Bu tür durumlarda binanın zeminde içten drenaj yapılmalıdır.

Taban suyundan kaynaklanan kaçak sular

    Bazı binalarda taban suyu bulunur. Bu taban suyu direk binanın bulunduğu yerden de çıkabilir çevrede bulunan binaların yerinden de çıkabilir. Bu suyu önlemek için yalıtım ve izolasyon yetersiz kalmaktadır. Çünkü tabandan sürekli su geldiği için bu su yukarı çıkmak için basınç yapmaktadır. Hatta binanın toprak seviyesinin altında kalan ve yalıtımlı olan kısımlarının da üzerine çıkmaktadır. Yâda hasarlı bir bölgeden binaya girmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz gibi suya karşı koymak kolay değildir. Bunun yerine suyu yönlendirmek suyu tahliye etmek için sistemler geliştirilmelidir.

Binaların tabanından- zemininden çıkan suların çözümü nedir

    Binanın tabanından zemininden çıkan suyun çözümü taban suyunun binanın tabanına ve temeline ulaşmadan tahliyesini sağlamaktır. Bunun için uygun bir yerden kuyu kazılmalı, kuyunun içerisine su seviyesine duyarlı su pompası yerleştirilmelidir. Bu çalışmayı İstanbul genelinde sürekli yapmaktayız. Uzun yıllar öncesinde geliştirmiş olduğumuz bu yöntemle bu zamana kadar birçok binayı kurtardık ve kesin sonuçlar aldık.

Taban Suyu Binaya Zarar Verir Mi?

   Taban suyu binaya zarar verir. Çözümü ise yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi taban suyunun binanın temeline gelmeden tahliyesin yapmaktır.

Temeli Su Alan Binanın Ömrü

    Temeli su alan binanın ömrü şu kadardır, bu kadardır şeklinde kimse net bir şey söyleyemez, ancak atık su kanallarından gelen ve atık su tesisatından gelen kaçak suların diğere sulara göre yani yağmur ve taban suyuna göre daha fazla zarar vereceğini söyleyebiliriz. Çünkü eski logarlarda kullanılan kalın demirlerin atık suya temas eden kısımlarının ne kadar inceldiğini defalarca gördük. Sonuç burada temelde kullanılan demirin ne kadarının atık suyla temas ettiğini, yine betonun ne kadar sürede çözüleceğinin tarihini net olarak kimse veremez.

SIKÇA SORULAN SORULAR

     Su kaçağı nedir, Su kaçağı neden oluşur, Su kaçağı tespiti nasıl yapılır, Su kaçağı nasıl önlenir, Su kaçağı nasıl engellenir, Su kaçağını bulmanın yolu nedir, Su kaçağının çözümü nedir, üst kattan gelen su kaçağı, yan binadan gelen su kaçağı, komşunun kanalından gelen su, logar su kaçırır mı, bodrumdaki su logardan mı gelir, taban suyu binaya zarar verirmi, temel suyu binaya zarar verirmi, su binanın temeline zarar verirmi, zemin suyu binaya zarar verirmi. su bina temeline zarar verir mi, bina alttan su alıyor, temeli su alan binanın ömrü, bodrum katından su çıkıyor, temelden gelen su, temel kazısında su çıkması, zeminde su çıkması, asansör boşluğuna su doluyor, bina alttan su alıyor, temeli su alan binanın ömrü, bina temelinde drenaj nasıl yapılır, temelden gelen su, bodrum katından su çıkıyor, su betonu çürütür mü, asansör boşluğuna su doluyor, temel su yalıtımı suyu önler mi, içerden drenaj yapılırmı, bina içi dranaj nasıl yapılır, neden,niçin, nezaman, nasıl, kim, usta, tavsiye, öneri, yardım, görüş, kesin, çözüm, engelleme, önleme, sorunu, çözüm yolları, nedir. 

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0