Tuvalet Gideri Tamiri Nasıl Yapılır - Kanalizasyon-Pimaş tıkanıklığı sorununa çözüm Giderini Ayırma ?

           Giderlerin ayırma çalışması genelde giderlerde oluşan tıkanık ve arızalardan dolayı başlatılır. Normal şartlarda sağlıklı bir şekilde çalışan kanalizasyon tesisatında apartmanın ya da dairenin giderlerinin nasıl olduğunu farkına bile varmaz kimse. Peki giderlerin ayrılmasına neden olacak arıza durumlar nelerdir:

    1.Bodrum ve zemin katlarda meydana gelen tıkanma ve taşmalar;

Binalar ve evler kaç daire olursa olsun kaç kaç kat olursa olsun kanalizasyon tesisatındaki arıza ve tıkanıklıklar ilk olarak Bodrum ve zemin katlarda hissedilir ve görülür. Bu tür arıza ve tıkanmalar taşma ve geri Tepme şeklinde ikiye ayrılır.

    A: Kanalizasyon taşması; Logar taşıması tuvalet taşması olarak da adlandırılır.  Kanalizasyon borularında çökme çatlama kırılma gibi durumlardan dolayı ya da herhangi bir cismin sebep olduğu tıkanmalardan dolayı Kanalizasyon borusu içerisinde akış olmaz ve binada kullanılan atıksular da bina önündeki ana logara ve devamında belediye hattına ulaşamama durumudur. Burada Bodrum ve zemin kattan taşan atık sular binada kullanılan yani üst katların kullanmış olduğu atık sular ve pis sulardır. Çünkü üst dairelerden gelen kolon boruları zemin katta birleşerek bina önündeki ana logara Bir borudan bağlanır. Bu boru diğer dairelerin atık sularını topladığı için kolon borularından daha geniş olur. Bu boruda meydana gelen tıkanma veya tıkanıklık bina içerisinde kullanılan atıksuların bina ana loğarına geçişine ve ulaştırılmasına engel olur. Bu esnada bina içerisinde su kullanıldığı zaman bu atık sular kotu en düşük olan Bodrum ve zemin katların tuvaletinden Taşar.

      2. Geri Tepme ve su basması durumu;

Bu arıza da ikiye ayrılır.

     1. Meyilsiz döşenen borulardan kaynaklanan geri Tepme ve Su basmaları. Kanalizasyon boruları döşenirken en az %2 meyil verilmelidir. Atık sular Kanalizasyon borusu içerisinde hacimli bir şekilde atık maddeleri sürükleyecek Meyilde döşenmelidir. Bu kurala dikkat edilmediği zaman yine kotu en düşük olan bodrum ve zemin katın tuvaletlerinde taşmalar ve geri Tepmeler olur.

    İkinci olarak binanın ya da dairenin bulunmuş olduğu yerin sokak ve cadde de ki durumuna göre yüksekliği ve kot düşüklüğü. Kanalizasyon boruları döşenirken Her ne kadar atıksu borusu döşeme kurallarına dikkat edilse de bina ev ya da dairenin kot düşüklüğü nedeniyle geri tepmesi ve su basmalar yaşanır. Çünkü şiddetli ve sağanak yağan yağmurlarda şehir kanalizasyon borularındaki sıkışmalardan da dolayı kotu en düşük olan bina ve dairelerin tuvaletlerin den geri basmalar sıkça yaşanır.

    Şimdi biz burada giderlerde ayırma işlemine neden olacak 2 ana arıza durumundan bahsettik yani geri Tepme lağım taşması su basması ve genel olarak tıkanıklık. Ayırma işleminin neden olması gerektiğini kısaca açıkladıktan sonra nasıl yapılacağını ve nasıl çalışacağı hakkında biraz açıklama yapalım.

     Belediye ana hatları şehir kanalizasyon boruları cadde ve sokaklarda genelde yerin 3 metre altında Bir derinlikten Geçer. Büyükşehirlerdeki Nüfus artışı ve büyükşehirlere aşırı talep Dolayısıyla aşırı değerlenen arsa fiyatları ve yine imar mevzuatından kaynaklanan kat çıkma problemlerinden dolayı müteahhitleri ya da ev yapmak isteyenleri yerin altına doğru Bodrum ve zemin olarak kullanılacak dairelere yöneltmiştir. İnşaat teknolojilerindeki gelişmelerden dolayı Bodrum ve zemin katların teknik özellikleri ve yaşam standartları üst dairelerin Konfor ve kalitesini ulaştığı için Bodrum ve zemin katların kullanımı benimsenmiş ve talepler de oldukça artmıştır. Bodrum ve zemin katın derinliği genelde iki buçuk üç metreye yaklaşmaktadır. Belediye kanalizasyon hatlarının geçtiği derinlikte yaklaşık 3 metre civarındadır. Hal böyle olunca bina ve daire ya da site kanalizasyon boruları döşenirken borulara meyil verme hususunda da oldukça sıkıntılara neden olmuştur ve kanalizasyon tesisatında yaşanan en büyük sıkıntıların sebeplerinden biri olmuştur. Bu duruma yeni inşaatlarda kanalizasyon borularını döşeyen kişilerin iyi bir usta olmaması. Radyal temel içerisinde döşenen boruların trans mikser ile Temele beton atma esnasında boruların yerinden oynaması ve eğim yönünün değişmesi. En kötü kanalizasyon tesisatının bile en az 6 ay veya  1 sene çalışacağın dan dolayı arızaların farkına varılması gibi durumlardan dolayı kanalizasyon tesisatlarında sıkıntılar yaşanmaktadır ve artmaktadır.

    Kanalizasyon tesisatındaki arızalar Altı ay Bir yıl sonra ortaya çıktığında binada oturan Ev sahipleri kiracılar ya da yöneticiler bu arızanın giderilmesi için bir araştırma ve çalışma başlatırlar. Hiç de kolay olmayan bu çalışma içerisinde karşılarına birçok engel çıkacaktır. En başta kanalizasyon borularının radyal temel içerisine beton içerisinde gömülü olmasından dolayı borulara müdahale etme imkânının olmamasıdır. İkinci olarak halihazırda oturulan daire ve çevre düzenlemesi yapılmış bina ve sitelerin alt yapısında yapılacak çalışmayan için havanın dar olması ve çalışma yapmanın imkansızlığı gibi durumlar. Bu tür durumların çözümünü kapalı yatay tünel yöntemi ile çözüme ulaştırdığımızı web sitemizin içeriğinde ayrıntılı bir şekilde bulabilirsiniz. Biz bu yazımızda bu çözümlerden bir tanesi olan bina giderlerin ayırma işlemi hakkında konuyu ele aldığımız için burada ayrıntıya girmeyeceğiz.

Binaların lağım giderlerini ayırma işlemi nasıl yapılır.

    Binaların evlerin dairelerin sitelerini giderlerinin ayrılma işlemi Bodrum ve zemin kat giderleri ile üst katlarının giderlerinin ayrılması şeklinde yapılır. Yani bina bodrum katında bulunan ana giderin Zemin kata ya da giriş kata alınması şeklinde tanımlayabiliriz. Burada ayırma işlemi yapılınca Bodrum katın gideri Belediye Şehir hattına 3 metre derinlikten direk bağlanır üst katların gideri ise binanın ya da evin bodrum katının 1 üstünde bulunan zemin kat ya da giriş kattan Yani 3 metre yükseklikten bağlantısı yapılır. Bu şekilde yapıldığı zaman 3 metre kot kazanıldığı için Yukarıda anlatılan arıza durumlarının önüne geçilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken bir durumda şudur ki kat mülkiyeti kanununa göre bina kanalizasyon gideri ortak alanlardan ve giderlerden sayılır Bu yerlerin tamiri tadilatı gibi masrafları da ortak karşılanır ve problemleri ortak giderilir

    Yani üst katların boruları zemin kattan ya da giriş kattan direk verildiği zaman üst katlarım problemi sona erer ancak Bodrum katın gider problemi devam edebilir bunun çözümü olarak da yaygın bir şekilde yapılan atık su pompası motoru ile çözüme ulaşır. Yani zemin katın önündeki Logar ya da bina Logar yaklaşık 1 metre daha derine kazılır logar içerisine tek daire atık su miktarını Taşıyan özellikte su pompası montajı yapılır bu su motoru da buranın atık sularını 3 metre ya da 4 metre yukarıya atarak Bodrum ve zemin katların kot farkından kot düşüklüğünden kaynaklanan atık su sorunları sona ermiş olur. Burada şu soru sorulabilir Madem bina önündeki Logar şimdiki derinliğinden bir metre daha fazla derinliği indirilerek atık su pompası ya da motoru ile 3/4 metre yukarıya atılıyor o zaman ayırma işlemi yapmadan da direk Bu şekilde bir çalışma ile yukarı atılabilir mi sorusudur.

     Bu soruya cevabınız Evet şeklinde diyebiliriz ancak burada bir hususa dikkat etmemiz icab edecek atık su motorunun binada bulunan daire sayısına ve atık suyu atacağı yüksekliğe göre uygun özellikte su pompası tercih edilmelidir. Yine atık su içerisinde kullanılan atık maddelerin su motoru tarafından parçalanması oldukça zor olan ve su motorunun çalışmasını engelleyecek türde maddeler olduğu göz önüne alınarak  atıksu motorunun iyi bir marka ve o markanın da özellikli bir modelinin olmasına dikkat edilmelidir.  Wilo marka motorlar Almanya menşeli olup oldukça iyi ve sıkıntı yaşatmayan 10 metre yüksekliğe atabilen parçalayıcı özellikleri ve bıçakları bulunan motorlar olmasından dolayı sıkça tercih edilir.

    Burada Aslında bu tür programı yaşayan kişiler ya da yöneticiler ya da sorumluların yapacağı en güzel şey iyi bir kanalizasyon ustasına keşif yaptırıp kanalizasyon borusu ayrılma işlemi mi yoksa su pompası montajı işlemi mi yoksa daha uzun vadeli yatay tünel yöntemi ile yeniden bağlama yöntemi buna karar vermelidir Çünkü kanalizasyon ve altyapı işleri oldukça masraflı ve bir defa yapılacak işlerdendir.

Ustalar kanalizasyon

Gider ayırma, gider ayırma işi yapan İstanbul, gider ayırma çözüm olurmu, gider ayırma işini kim yapar, eski binaları gideri yukarı nasıl alınır, bodrum katı, zemin katı, giriş katın tuvaletini iptal etme, yukarıdan verme, su basıyor, geri tepiyor, nasıl önleriiz, çözümü nedir, borular çökmüş, binanın tabanı kırılmadan gider yapılabilirmi, evin altındaki kanalizasyon borularını nasıl tamir edilir, evi bahçesinde bulunan fosseptik lağım logar çukuru nasıl bağlanır belediyenin giderine, üst katların lağım sorunu, alt katların lağım sorunu, alt katlardaki lağım kokusu gider kosku, su kaçağı lağım kaçağı sorunu,  evin binanın sorununu çözebilecek kanalizasyon ustası, İstanbul kanalizasyon ustası,  kanalizasyon tamiri, tamiratı, gider işleri, kanal  işleri İstanbulda kanal işi  yapana ustalar firmlar, lağım sorunu nasıl çözülür,  kendime ait kendi daireme ait, kendi binama ait, lağım gideri, yaptırmak isityorum , kendi tuvaletimin giderini ayırmak istiyorum, tuvalet ayırma, lağım ayırma, ayrı ayrı bağlantı yapma

Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0