Kanalizasyon Tesisat Ustasına Ne Sorabiliriz.

Kanalizasyon Tesisat Ustasına Ne Sorabiliriz. Yeni bir ev aldınız veya apartman yöneticisi oldunuz yada işe gitmediğiniz bir binanın çevresini ve arkasını gezmek aklınıza geldi. Apartmanın Önünde, bahçesinde yada arkasında biraz dolaştınız, kapağı deforme olmuş bir kanalizasyon çukuru gördünüz.  Kanalizasyon çukuruna kanalizasyon terminolojisinde logar yada rögar denir. Rögarın kapağını açtınız içerisi siyah dışkı atıkları ile dolu ve bir çok boru geliyor, bunlardan bir tanesinin pimaşı kırıl...


Kanalizasyon Tıkanıklığı Açma 0 553 892 35 84

ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM Genel Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak MADDE 1 Bu Yönetmelik 2560 sayılı İSKİ Kuruluş Kanuna 3305 sayılı kanunla eklenen Ek- 4 madde uyarınca Bakanlar Kurulu'nun 11.3.1987 ve 87/11594 sayılı kararının I. maddesi ile kurulan ASKİ Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş Kanunu hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, atıksulann kanalizasyon şebekesine bağlanmalarına, vidanjör veya benzeri bir araç ile taşınarak kanalizasyon şebekelerine boşaltılmal...


İski Kanalizasyon Açma 0 552 858 60 41 (Özel Firma)

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK SULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; atık su altyapı tesislerinin korunması, atık su ların boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin önlenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Yönetmelik; İdarenin sorumluluk alanında bulunan mevcut tüm evsel ve endüstriyel atık su kaynakları ile ilgili usul ve esaslar ile bu ...


İzmir İZSU Kanalizasyon Arıza - Tıkanıklık Açma

İZSU ATIKSULARIN KANALİZASYON  ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ   İÇİNDEKİLER   I. BÖLÜM GENEL   MADDE 1 – Amaç ve Kapsam MADDE 2 – Tanımlar MADDE 3 – İlkeler   II. BÖLÜM YASAKLAR VE KISITLAMALAR   MADDE 4 – Kanalizasyon Şebekesine Bağlantı ile ilgili Kısıtlamalar MADDE 5 – Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı ve Alıcı Ortama Deşarj İle İlgili Yasaklar MADDE 6 – Şehir Atıksu Altyapı Sistemine Bağlantı İle İlgili Özel Yasaklar MADDE 7 – İstisnai ...


Kanalizasyon Tıkanıklığını Kim Açar (Kim Açtırır) Belediye Mi Açar

Belediye, iski, aski yada diğer su ve kanalizasyon idareleri kanalizasyon şebekelerini bakım ve temizliğini yapmakla yükümlüdür. Ancak parsel bağlantılarının bakım temizliği yada onarımları apartmana aitir.  Kanalizayson Tıkandı, Sorumluk Kimin? Sorumluluk belediye yada sular idaresi değildir. Sorum evsahibi parsel sahibi yada site yönetiminindir . Belediye Logar Tıkanıklığını Açar Mı yada Belediye Kanalizasyon tıkanıklığını açar mı  aşağıda atık suların kanalizasyon deşarj yönetmeli...


Başkasının Parselinden,Yan Arsasından Geçen Kanalizasyonun İptali

Bir binanın yada parselin, yada apartmanın kanalizasyon giderinin doğrudan kanalizasyon şebesine bağlatması gerekir. Eğer kot kurtarmıyorsa dalgıç pompa vasıtasi ile kot farkını gidererek yine aynı kanalizasyon şebesine verilir. Kot kurtarmadığında yada bir başka sebepten dolayı başkasıın arsasından yan binanın bahçesinden kanalizasyon borusnu geçirmek ancak o binadakilerin izin vermesine yada o binanın bulunduğ parselin tapu kaydına irtiafak şerhi düzenlemkle mümkündür.  atık suların kanaliz...


Çekvalf Belediye Takar Mı (Zorunluluk ve Mecburiyet Durumu)

Atıksuların Kanalizasyona deşarj yönetmeliğine göre; Kanalizasyon şebekesine bağlı veya bağlanacak olan binaların bodrum katlarının atıksuları, cazibe ile akıtılabilse dahi mal sahibi müteahhit veya apartman yöneticisi parsel çıkış bacasında atıksuyun geri gelmesini önleyecek tedbirleri almak zorundadır. Aksi taktirde binaların uğrayabilecekleri zararlardan idare sorumlu olmaz. ibaresi yer almaktadır.  Bu durumda idare bodrum ve zemin katlar için su basmasını önleyecek terbirlerinin alı...


Parsel Bacası veya Logar Nerede Olur

Parsel bacası veya logar nerede olacağı mevzuatta belirtilmiştir. Taşınmaza ait parsel bacaları bitişik nizam yapılarda (bahçesi olmayan) kaldırımların altına, ayrık nizam yapılarda (bahçeli yapılarda) yola çıkıştan önce bahçe içinde idare tarafından onaylanmış projedeki detay resimlere uygun olarak yapılır.  Bina önünde yer yoksa iski ve aski kendi rögarını kaldırıma yapar. Eğer bina, apartman veya evin bahçesinde yer varsa iski ve aski parsel bacasını yad diğer tabirle evin logarını evin...


Çatı ve Yağmur Suyu Giderleri Kanalizasyona Bağlanabilir mi?

Çatı ve Yağmur Suları Kanalizasyona Verilirmi Bu konuyla ilgili su ve kanalizasyon idarelerinin uygulaması ortaktır, ancak mevzuatta anlatımları farlıdır. Örneğin Ankaranın'ın Kanalizasyon sistemi bulunan yörelerde (ister bileşik ister ayrık) atıksuların bir parsel bacasında toplanarak pis su kanallarına bağlanması; parsel içindeki drenaj suyu, yağmursuyu ve çatı oluklarının da ayrı bir parsel bacasında toplanarak, yağmursuyu sistemi olan yerde yağmursuyu sistemine bağlanması, yağmursuyu s...


Yen Evin Kanalizasyon Gideri Eski Evin Rögarına Bağlanabilir mi?

Eski yada yıkılan evin Kanalizasyon logarına yeni yapılacak evin kanalizayon gideri bağlanabilir. Ancak bu durum idare tarafından yapılan denetim sonrasında uygun bulunması durumunda olabilir. Bu konuyla ilgili mevzuatta; İdare tarafından yapılacak denetim sonucunda bu yönetmeliğin koşullarına uygunluğunun saptanması durumunda eski binaların bağlantı kanalları yerine yapılacak yeni binalar tarafından da kullanılabilir.  ibarasi yer almaktadır. Kentsel dönüşüm veya bireysel olarak yeni yapı...


Her Ev Bir Rögar Yapılması / Olması Zorunlu mudur?

Evsel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar kenar başlıklı 10. maddesinin d Fıkrasında; Her parsel için ayrı ve bağımsız bir bağlantı kanalı yapılacaktır hükmü yer alır Bu nedenle Su ve Kanalizasyon idarelerince her parsel için bağlantı yapmak ve bir parsel bacası yani kontrol bacası koymak zorunludur.  Ayrıca; Kanal şebekesine bağlı bir parselin daha sonra ayrı ayrı parsellere ay...


Su Tesisatı Olmayan Eve Kanalizasyon Bağlantısı Yapılabilir Mi?

Ankara Büyük Şehir Belediyesi Ankara Su ve kanalizasyon idaresinin  Evsel Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Koşulları Kanalizasyon Şebekesinin Bulunduğu Yerlerdeki Evsel Atıksu Kaynaklarının Uyacağı Koşullar kenar başlıklı 10. maddesinin C Fıkrasında; "Atık Suların Kanalizasyona Deşajz Yönetmeliği Şehir su şebekesiyle bağlantısı olmayan, özel bir içme ve kullanma suyu da bulunmayan ve içinde herhangi bir amaçla su kullanılmayan taşınmazlar kanalizasyon şebekesine bağlanmayabili...


Çalışmalarımız

Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanal Açma Ustası, Logar Temizleme, Kanalizasyon Ustası İstanbul Kanalizasyon Bağlantısı, Tuvalet Gideri, Logar, Pis Su Bağlantısı Yapma Su Basmasına Kesin Çözüm - Bodrum ve Zemin Katlar İçin Uyarılar ve Tavsiy..... Devamı
Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma,Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Kanalizasyon Bağlantısı Yapma, Pis Su, Atık Su Tesisatı, Gider Bağlama Binaların, sitelerin, müstakil evlerin, villaların, işyerlerinin, kamu kurum..... Devamı
Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem Lağım Faresine Kesin Çözüm!!! İşte En Etkili Yöntem ​            Lağım fareleri çok tehlikelidir, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkları taşıyan bu ke..... Devamı
Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul - Bina Drenajı Nasıl Yapılır Drenaj Ustası İstanbul:       Gerek yeni inşaatlarda gerekse eski binaların drenajını yapıyoruz, Eski binaların bir çoğunda yalıtım ve drenaj olmad..... Devamı
Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm Kot Farkı Giderme, Bodrum ve Zemin, Katların,Kanalizasyon,Sorunu,Çözüm       Kanlizasyon suyu genelde Bodrum, Zemin ve Giriş Katları basar, buralar..... Devamı
Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır? Kanalizasyon Tamiri Nasıl Yapılır?       Kanalizasyon Tesisatı: İçme ve Kullanma Sularının Mutfak, Banyo, Tuvalet ve Temizleme alanları ile diğer s..... Devamı
Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Temeli Su Alıyor, Temelden Su Geliyor, Çözümü Nedir? Binanın Zemininden Su Çıkıyor. Ne Yapmalı? Çözümü Nedir?        Evin, binanın yada işyerinin zemin katında ve ya bodrumunda nem, rutubet, lağım kok..... Devamı
Plastik Logar Kapağı Montajı Plastik Logar Kapağı Montajı Yeni Nesil Kompozit Rögar Kapakları     Rögar kapakları kullanıldığı yere uygun olmalıdır. Hem görünüm olarak hem özellik olarak. Gerek bina içeris..... Devamı

Kalite ve Güvenin Tek Adresi

Ustalar Kanalizasyon

0
0
0